Set de recomandări privind Strategia pentru Asigurarea Egalității între Femei și Bărbați în Republica Moldova 2016-2020

Set de recomandări privind Strategia pentru Asigurarea Egalității între Femei și Bărbați în Republica Moldova 2016-2020

Salutăm iniţiativă MMPSF de a elabora un nou document strategic pentru asigurarea egalităţii de gen. Totodată, apreciem deschiderea de care a dat dovadă Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi  Familiei (MMPSF) pe tot parcursul procesului de elaborare şi consultare a acestui document. Considerăm că aceasta este o practică bună, care merită a fi preluată de către toate Ministerele şi autorităţile publice centrale şi locale.

Considerăm că nivelul egalităţii de gen în Republica Moldova este relativ mic şi acesta a descrescut comparativ cu 2009. Nivelul egalităţii este măsurat de la 0 (inegalitate totală) până la 100 (egalitate totală) în baza Indexului Egalităţii de Gen, care este calculat pe 6 subdomenii. Indexul egalităţii de gen, atît pentru anul 2009, cît şi pentru anul 2015, arată că la momentul actual ne aflăm la mijloc de drum în ceea ce priveşte egalitatea de gen. În anul 2015, în patru domenii, am atestat un nivel semnificativ al inegalităţii de gen (un punctaj mai mic de 70). Nivelul egalităţii de gen în Republica Moldova a scăzut, comparativ cu anul 2009. Acest lucru se explică prin faptul, că majoritatea reformelor relevante promovării egalităţii de gen nu au fost adoptate şi implementate de către actuala clasă politică. Ținând cont de valoarea joasă a Indexului Egalităţii de Gen pentru 2009 şi pentru 2015 putem concluziona, că eforturile Guvernului pentru a asigura un nivel mai mare al egalităţii de gen nu a avut succes.

Propunerile au fost elaborate în baza a 3 criterii: Reforme Adecvate, Reforme Ambiţioase, Reforme Măsurabile. Datele de mai sus arată că în ultimii ani, în pofida eforturilor demarate, pentru multe domenii relevante nu s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce priveşte egalitatea de gen, mai mult ca atît, pentru domeniul pieţei muncii am înregistrat o degradare a nivelului egalităţii de gen destul de semnificativă. Astfel, iniţiativele şi măsurile propuse în cadrul Strategiei, trebuie să se conformeze următoarelor 3 rigori: (i) Reforme Adecvate: acest criteriu presupune ca fiecare măsură propusă trebuie să vizeze direct cauzele inegalităţilor de gen pentru fiecare domeniu. (ii) Reforme Ambiţioase: acest criteriu presupune ca fiecare măsură să fie proporţională cu  inegalităţile de gen din fiecare domeniu. (iii) Reforme Măsurabile: criteriu care presupune că fiecare măsură să exprime direct intervenţia presupusă, cât şi rezultatul anticipat.

Vom reveni cu propuneri adiţionale, după ce MMPSF va publica şi planul de acţiuni. Ne exprimăm speranţa că propunerile oferite vor fi acceptate, fapt care va contribui la sporirea nivelului egalităţii de gen.

Recomandările înaintate de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” sunt incluse în documentul anexat.2710_recomadaristartegiaegalitategen

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *