De 15 mai- Ziua internațională a familiei-15 Politici pentru a susține familiile din Moldova

Noi, la CPD, vrem să creăm un mediu favorabil și de sprijin pentru familiile din Moldova pentru ca acestea să prospere, contribuind astfel la construirea unei societăți mai puternice, mai coezive și mai incluzive. Astăzi, de 15 mai, de Ziua Internațională a Familiei, venim cu 15 propuneri întru îmbunătățirea impactului tuturor măsurilor aprobate în...

APEL PUBLIC CU PRIVIRE LA RECONSIDERAREA PROPUNERILOR DE INTRODUCERE A SISTEMULUI DE SANCȚIUNI PENTRU ELEVI

Organizațiile societății civile[1], cu profundă îngrijorare, se adresează Parlamentului Republicii Moldova, în contextul votării în prima lectură a proiectului de lege nr. 70 din 06.03.2024 privind modificarea Codului Educației, care prevede inclusiv inițiativa de a introduce un sistem de recompense și sancțiuni disciplinare pentru elevi. Potrivit proiectului de lege, faptele care vor constitui abateri...

INDEXUL EGALITĂȚII DE GEN 2024. Stagnare în lupta pentru egalitate de gen: ce ne oprește să avansăm?

În 2024, indexul egalității de gen în Republica Moldova stagnează. Nivelul mediu al egalității dintre femei și bărbați, calculat pentru șase arii strategice evaluate, a fost estimat la 61 de puncte, fără a înregistra nici un progres față de anul precedent.     În 2024 doar un singur domeniu din 6 analizate a înregistrat progres față...

Indexul Egalității de Gen 2023

În 2023, progresul privind nivelul egalității de gen în Moldova stagnează. Deși în anii precedenți Republica Moldova a avansat pe domeniul asigurării egalității de gen în viața socio-economică și politică, în 2023 se înregistrează un ușor regres. Astfel, nivelul mediu al egalității dintre femei și bărbați, calculat pentru șase arii strategice evaluate, a fost...

Recomandări CPD pentru Regulamentul de utilizare a mijloacelor financiare din FNDRL

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) consideră a fi crucială decizia anterioară de a institui Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), acesta reprezentând instrumentul principal de finanțare a proiectelor şi programelor de dezvoltare regională, orientată, în mod prioritar, spre zonele defavorizate din regiunile de dezvoltare. În contextul consultării HG cu privire la aprobarea...

INTENȚII BUNE, REZULTATE INCERTE: ocuparea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii

Declanșarea pandemiei COVID-19 a determinat un declin fără precedent în ocuparea forței de muncă, cu efecte de lungă durată asupra pieței muncii. Datele unui raport OECD privind efectele pandemiei asupra muncii, indică o pierdere a forței de muncă la finele anului 2020 echivalentă cu 22 milioane de persoane, comparativ cu anul 2019. Potrivit estimărilor...

Studiu: Reconcilierea vieții personale cu cea profesională în timp de pandemie. Lecții învățate și potențiale măsuri de suport pe viitor.

Pandemia a agravat situația femeilor cu copii mici, reducând șansele de reconciliere a vieții profesionale și cu cea de familie, dar și oportunitățile de dezvoltare profesională. Aceasta este concluzia de bază a studiului lansat azi, 13 mai 2022, de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) împreună cu Asociația Obștească ”Părinți Solidari”. Din cauza activității întrerupte a instituțiilor...

Munca sigură pe timp de pandemie

Criza pandemică a afectat considerabil forța de muncă atât la nivel internațional, cât și național. Raportul recent lansat de OECD cu referire la efectele pandemice asupra muncii, evidențiază la finele anului 2020 o pierdere a forței de muncă la nivel internațional echivalată cu 22 milioane de persoane comparativ cu 2019. La nivel global, acest...

POZIȚIA CENTRULUI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE CU PRIVIRE LA MODIFICAREA SISTEMULUI DE PENSII

La data de 16 decembrie 2020, în mod de urgenţă, Parlamentul a votat în ambele lecturi proiectul de lege ce prevede modificarea Legii cu privire la sistemul public de pensii. Menţionăm că, la data de 10 decembrie 2020, un grup de deputați au înregistrat proiectul de lege cu referire la modificarea sistemului de pensii.Proiectul prevede micșorarea...

ADEVĂRATA DISTANȚĂ SOCIALĂ! Acceptare și marginalizare în Moldova anului 2020

Această analiză își propune să elucideze nivelul de acceptare a grupurilor minoritare de către populația Republicii Moldova. Stabilirea nivelului de acceptare s-a realizat prin intermediului Indexului Distanței Sociale care măsoară distanța socială manifestată față de 12 grupuri minoritare din Republica Moldova. În acest context, distanța socială este definită ca nivelul în care populația ar accepta...