INDEXUL EGALITĂȚII DE GEN 2021: Care este nivelul de egalitate dintre femei și bărbați în Moldova?

Tradițional, de 8 martie, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) lansează Indexul Egalității de Gen, pentru a analiza și înțelege care sunt progresele și regresele înregistrate în asigurarea oportunităților egale pentru femeile și bărbații din Republica Moldova în șase domenii cheie - piața muncii, politica, educația, accesul la resurse, percepții și stereotipuri și sănătatea.  În...

”Un dar pentru copii” – Proiect cu trecut, prezent și viitor

Istoria proiectului din com. Rublenița, r. Soroca a început acum patru ani. De atunci au demarat și schimbările: oamenii au devenit mai activi, mai implicați; comunitatea a dezvoltat relații trainice de parteneriat cu administrația publica locală, iar voluntariatul a căpătat sens. Din discuțiile cu lidera echipei Mariana Catan și mentora Maria Stepanyants am înțeles...

MUNCA INEGALĂ PE TIMP DE PANDEMIE: Analiza inegalităților de gen pe piața muncii în timp de pandemie

Situaţia de incertitudine determinată de criza pandemică COVID-19 încă mai persistă. Deşi suntem la zece luni distanţă de la declanşarea stării de urgenţă, iar la nivel naţional au fost întreprinse mai multe intervenţii din partea autoriţăţilor şi partenerilor de dezvoltare întru diminuarea impactului crizei pandemice, totuşi magnitudinea efectelor acesteia au perturbat semnificativ viaţa economică...

La prima iniţiativă

Satul Borceag din raionul Cahul, ca şi alte comunităţi beneficiare ale Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă „Inspiră şi pe Alţii!”, este la prima experienţă de dezvoltare şi mobilizare comunitară incluzivă. Poate de aceea oamenii de aici s-au arătat a fi setoși de comunicare, flămânzi de informaţie, sfătoşi, oneşti şi harnici. Așa este...

INEGALITATEA SALARIALĂ ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI ÎN 2020: E timpul să reducem diferența!

Astăzi marcăm Equal Pay Day- Ziua Egalități salariale. Este o zi simbolică dedicată sensibilizării față de diferențele de remunerare dintre femei și bărbați. Această dată diferă în fiecare an și în fiecare țară, în funcție de nivelul inegalității pentru anul respectiv. Ziua egalității salariale marchează numărul de zile pe care femeile trebuie să le...

Coaliția pentru incluziune și nediscriminare lansează Campania #PunctPeUră!Votați301!

Astăzi, 16 februarie 2021, Coaliția pentru incluziune și nediscriminare (CIN) lansează Campania „#PunctPeUră!Votați301!”.Scopul Campaniei este de a cere autorităților statului reluarea procesului de definitivare și adoptare a proiectului de lege 301/2016 privind reglementarea infracțiunilor motivate de prejudecată.  Campania este organizată în contextul în care pe data de 8 decembrie 2016, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat...

Cu drag pentru Brînza

Discuția întreținută cu liderii din Brînza, Alexei Banu şi Maria Bichir, privind experiența acumulată în cadrul implementării proiectului comunitar „Condiții igienico-sanitare de alimentație corectă – garant al vieții sănătoase a elevilor”, ne-a creat un sentiment puternic de mare încredere referitor la prestaţia şi responsabilitatea socială a liderilor locali, am încercat şi împărtăşit cu ei...

Istoria de succes a echipei ,,Inovatorii”

Denumirea echipei comunitare Coșcalia ,,Inovatorii” se potrivește de minune schimbării ce s-a produs în localitate în urma implementării proiectului comunitar ,,Activism civic prin implicare şi capacitare”, realizat în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă. Ideea proiectului a rezultat din comunicarea cu cetățenii, care la întrebarea ce cunosc despre activitatea primăriei răspundeau în mod...

Coeziunea socială în Republica Moldova 2020

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) lansează nota analitică Coeziunea Socială în Republica Moldova 2020. Acesta reflectă evaluarea unui set de variabile ce reflectă percepția cetățenilor vizavi de nivelul de interacțiune pe verticală (dintre autorități/instituții și cetățeni etc.) și orizontală (dintre membrii aceeași comunități).  În contextul analitic propus, coeziunea socială se măsoară pe o scală...

POZIȚIA CENTRULUI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE CU PRIVIRE LA MODIFICAREA SISTEMULUI DE PENSII

La data de 16 decembrie 2020, în mod de urgenţă, Parlamentul a votat în ambele lecturi proiectul de lege ce prevede modificarea Legii cu privire la sistemul public de pensii. Menţionăm că, la data de 10 decembrie 2020, un grup de deputați au înregistrat proiectul de lege cu referire la modificarea sistemului de pensii.Proiectul prevede micșorarea...