Hărțuirea sexuală la locul de muncă: între percepții și realitate

Fenomenul hărțuirii sexuale, deși devine subiect tot mai actual pe agenda publică, rămâne unul destul de prezent în societatea noastră. Locul de muncă nu face excepție din locuri unde ne putem confrunta cu fenomenul hărțuirii sexuale. Conform studiului MUNCA INEGALĂ! O analiză a decalajelor de gen pe piaţa muncii din perspectiva angajatorilor, persoanelor angajate...

MAI INCLUZIV ȘI MAI EFICIENT: O abordare incluzivă a politicilor de suport pentru tinerii și tinerele NEET din Moldova

Integrarea tinerilor pe piața muncii a devenit un deziderat la nivel mondial. Potrivit Băncii Mondiale, în anul 2020, rata șomajului în rândul tinerilor cu vârsta de până la 24 de ani a constituit 17,9%. În Republica Moldova, rata șomajului în rândul tinerilor cu vârsta între 15-24 ani a înregistrat o valoare de 9,2%, fiind...

Indexul Egalității de Gen 2023

În 2023, progresul privind nivelul egalității de gen în Moldova stagnează. Deși în anii precedenți Republica Moldova a avansat pe domeniul asigurării egalității de gen în viața socio-economică și politică, în 2023 se înregistrează un ușor regres. Astfel, nivelul mediu al egalității dintre femei și bărbați, calculat pentru șase arii strategice evaluate, a fost...

Recomandări CPD pentru Regulamentul de utilizare a mijloacelor financiare din FNDRL

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) consideră a fi crucială decizia anterioară de a institui Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), acesta reprezentând instrumentul principal de finanțare a proiectelor şi programelor de dezvoltare regională, orientată, în mod prioritar, spre zonele defavorizate din regiunile de dezvoltare. În contextul consultării HG cu privire la aprobarea...

PROPUNERILE CPD PENTRU PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE

CPD salută inițiativa  Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a elabora un nou Regulament privind finanțarea activității partidelor politice, precum și procesul participativ și inclusiv organizat în acest scop. Cu toate aceste, pentru împuternicirea femeilor și tinerilor implicați în procesul electoral, considerăm că este necesar de a fi operate modificări cu privire la gestionarea alocațiilor...

(IN)EGALITATEA ÎN SALARII ȘI PENSII ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI ÎN 2022

În data de 17 februarie 2023 marcăm “Ziua Egalității Salariale” în Moldova (Equal Pay Day). Aceasta este o zi simbolică, ce semnifică numărul de zile lucrătoare care trebuie o femeie să le lucreze suplimentar pentru a câștiga un venit salarial echivalent cu venitul înregistrat de un bărbat în anul precedent. Anual, în baza datelor...

INTEGRAREA PREVEDERILOR CE ȚIN DE INCLUZIUNEA TINERILOR CU DIZABILITĂȚI ÎN PROIECTUL DE LEGE CU PRIVIRE LA STAGIILE PLĂTITE ÎN SECTORUL PUBLIC

Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare (CIN) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) salută efortul deputaților din Parlamentul Republicii Moldova, a Autorităților Publice și a Societății Civile de a oferi mai multe șanse tinerilor în vederea facilitării tranziției acestora de la sistemul de educație către piața muncii.  În mod specific, ne referim la Proiectul de...

Opinia CIN ȘI CPD cu privire la proiectul de lege cu privire taxa de stat

În contextul intenției legislativului de a adopta o lege nouă de reglementare a taxei de stat cu  scopul de a elimina deficiențele din practică legate de impunerea taxei de stat, Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare (CIN) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) vin să accentueze importanța abordării incluzive bazată pe posibilitățile economice individuale ale...

PROPUNERILE CPD PE MARGINEA PLANULUI DE ACȚIUNI AL GUVERNULUI PENTRU ANUL 2023

În contextul consultării Planului de Acţiuni al Guvernului pentru anul 2023, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) vine să accentueze importanţa abordării centrate pe necesităţile actuale ale femeilor şi bărbaţilor de către toate Ministerele. Dat fiind specificul transversal al subiectului egalităţii de gen, CPD apreciază faptul că Planul de Acţiuni al Guvernului reflectă măsuri ce...

PREJUDECĂȚI ȘI MARGINALIZARE ÎN MOLDOVA ANULUI 2022

 Ultimul secol a fost marcat de o serie de evenimente și transformări sociale care au avut implicații mari pentru relațiile sociale din întreaga lume. Evoluția socială și economică, crizele globale, urbanizarea au determinat dinamica schimbărilor în ceea ce privește atitudinile, nivelul de acceptare și toleranță față de diferite grupuri etnice, religioase, grupuri minoritare. Atitudinile...