PROPUNERILE CPD PE MARGINEA PLANULUI DE ACȚIUNI AL GUVERNULUI PENTRU ANUL 2023

În contextul consultării Planului de Acţiuni al Guvernului pentru anul 2023, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) vine să accentueze importanţa abordării centrate pe necesităţile actuale ale femeilor şi bărbaţilor de către toate Ministerele. Dat fiind specificul transversal al subiectului egalităţii de gen, CPD apreciază faptul că Planul de Acţiuni al Guvernului reflectă măsuri ce...

PREJUDECĂȚI ȘI MARGINALIZARE ÎN MOLDOVA ANULUI 2022

 Ultimul secol a fost marcat de o serie de evenimente și transformări sociale care au avut implicații mari pentru relațiile sociale din întreaga lume. Evoluția socială și economică, crizele globale, urbanizarea au determinat dinamica schimbărilor în ceea ce privește atitudinile, nivelul de acceptare și toleranță față de diferite grupuri etnice, religioase, grupuri minoritare. Atitudinile...

Inechități latente: Vârstnicii pe piața muncii în timp de criză

Pentru a înțelege situația vârstnicilor de pe piața muncii este nevoie de a înțelege perspectiva de gen. Acest subiect este mai puțin cunoscut, analizat și definit și deci mai puțin abordat în cadrul politicilor publice. Totuși, această analiză arată că de fapt pentru a realiza politici eficiente de stimulare a ocupării decente pentru vârstnici,...

INTENȚII BUNE, REZULTATE INCERTE: ocuparea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii

Declanșarea pandemiei COVID-19 a determinat un declin fără precedent în ocuparea forței de muncă, cu efecte de lungă durată asupra pieței muncii. Datele unui raport OECD privind efectele pandemiei asupra muncii, indică o pierdere a forței de muncă la finele anului 2020 echivalentă cu 22 milioane de persoane, comparativ cu anul 2019. Potrivit estimărilor...

OPINIE CU PRIVIRE LA PROIECTUL PROGRAMULUI PENTRU SUSȚINEREA POPULAȚIEI DE ETNIE ROMĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA PENTRU ANII 2022-2025

În contextul consultărilor publice organizate de către Ministerul Educației și Cercetării pe marginea proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2022-2025, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) vine cu comentarii și propuneri, menite să asigure egalitatea de șanse și incluziunea femeilor și bărbaților de...

OPINIA CENTRULUI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE CU PRIVIRE LA PROIECTUL PROGRAMULUI DE STIMULARE A REVENIRILOR ȘI FACILITARE A (RE)INTEGRĂRII CETĂȚENILOR REPUBLICII MOLDOVA IMPLICAȚI ÎN PROCESUL DE MIGRAȚIE PENTRU ANII 2022 – 2026

În contextul consultărilor publice organizate de către Cancelaria de Stat, Biroul Relații cu Diaspora pe marginea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Programului național de stimulare a revenirilor și facilitare a (re)integrării cetățenilor Republicii Moldova implicați în procesul de migrație pentru anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia, Centrul Parteneriat...

RAPORTUL DE ȚARĂ ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE GEN REPUBLICA MOLDOVA

Realizarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) însoțitoare necesită eforturi constante din partea entităților ONU, a statelor membre și a tuturor membrilor societății pentru a măsura progresul economic, social și de mediu. Acest lucru poate f realizat în mod efcient doar prin aplicarea unei perspective de egalitate de...

DIN CRIZĂ PANDEMICĂ ÎN CRIZĂ INFLAȚIONISTĂ – Riscurile de salarizare ale angajaților vulnerabili

În pandemie și în perioada inflaționistă au fost accentuate mai multe vulnerabilităţi în materie de muncă. Reducerea salariului și a orelor de muncă, modificarea aranjamentelor de muncă, introducerea măsurilor de sporire a nivelului de siguranţă (precum purtarea obligatori a măştilor, menţinerea distanţei de interacţiune dinte colegi etc.), sunt unele dintre efectele evidențiate de studiile...

Studiu: Reconcilierea vieții personale cu cea profesională în timp de pandemie. Lecții învățate și potențiale măsuri de suport pe viitor.

Pandemia a agravat situația femeilor cu copii mici, reducând șansele de reconciliere a vieții profesionale și cu cea de familie, dar și oportunitățile de dezvoltare profesională. Aceasta este concluzia de bază a studiului lansat azi, 13 mai 2022, de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) împreună cu Asociația Obștească ”Părinți Solidari”. Din cauza activității întrerupte a instituțiilor...

FONDUL NAȚIONAL DE CREȘE Un pas decisiv pentru reconcilierea vieții de familie și cu cea profesională

Piața muncii din Moldova este domeniul cu cele mai mare inegalități, care afectează preponderent femeile. Potrivit datelor BNS pentru anul 2020, rata de activitate a femeilor este cu 9pp mai mică decât a bărbaților, iar rata de ocupare – cu 8pp mai mică. Totodată, o treime dintre femeile de 15-29 de ani nu muncesc,...