Primare în umbră – Studiu privind reprezentarea femeilor și bărbaților în funcțiile elective la nivel de primării

În data de 5 noiembrie 2023 în Republica Moldova au avut loc alegeri locale generale în toate unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I – orașe (municipii), sate (comune) și de nivelul II – raioane, municipiile Chișinău și Bălți, cu excepția localităților din stânga Nistrului. În cadrul acestui scrutin au fost aleși pentru un mandat de...

SUNT POLITICILE PUBLICE CU ADEVĂRAT PENTRU TOȚI? Indexul integrării dimensiunii de gen în politici 2022-2023

Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice se referă la o metodologie de aplicare a aspectelor ce vizează femeile și bărbații la nivel de strategii, politici, programe, proiecte. Aceasta presupune faptul că trebuie să se realizeze continuu o analiză a efectelor acestor strategii, politici și programe asupra femeilor și bărbaților, înainte de luarea oricăror...

Descoperirea unui status quo patriarhal. Încotro ne îndreptăm? Studiu privind percepțiile populației cu privire la rolurile de gen în procesul decizional

În data de 5 noiembrie 2023 în Republica Moldova vor avea loc alegeri locale generale în toate unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I – orașe (municipii), sate (comune) și de nivelul II – raioane, municipiile Chișinău și Bălți, cu excepția localităților din stânga Nistrului. În cadrul acestui scrutin vor fi aleși pentru un mandat de...

RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI DE DEZVOLTARE DURABILĂ 6: APĂ CURATĂ ȘI SANITAȚIE PENTRU TOȚI

În septembrie 2015, Republica Moldova s-a angajat să implementeze Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Astfel, până în anul 2030, Moldova, de rând cu alte 192 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite, urmează să-și mobilizeze eforturile pentru a elimina toate formele de sărăcie, pentru a combate inegalitățile și pentru a aborda problemele schimbărilor climatice, asigurând...

Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2022-2026

Strategia de dezvoltare a sectorului de tineret „Tineret 2030” (în continuare – Strategie ,,Tineret 2030”) este cel de al patrulea document de politici publice în domeniu. Fundamentată în baza concluziilor și recomandărilor din raportul de evaluare finală a Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1006/2014, Strategia...

Incluziune și Impact: Cum contribuie măsurile de ocupare la integrarea profesională a tinerilor?

Tinerii reprezintă atât actualii, cât și viitorii angajați, actuala și viitoarea forță de muncă, creând o oportunitate importantă pentru dezvoltarea economică și progresul social. Actualmente, angajatorii au nevoie de capital uman calificat pentru a crește și a prospera, iar oferta de talente și potențialul tinerilor sunt esențiale pentru o dezvoltare durabilă într-un mediu competitiv...

Primul studiu privind violența obstetrică și ginecologică în Republica Moldova

Violența obstetrică este o încălcare a drepturilor fundamentale ale femeilor, inclusiv dreptul la servicii de sănătate reproductivă calitative. În interpretările internaționale, violența obstetrică este definită ca orice act prin care femeile sunt tratate cu nedreptate, abuz sau discriminare în timpul experiențelor lor obstetricale și ginecologice. Având la bază definițiile și practica internațională, Centrul Parteneriat...

Hărțuirea sexuală la locul de muncă: între percepții și realitate

Fenomenul hărțuirii sexuale, deși devine subiect tot mai actual pe agenda publică, rămâne unul destul de prezent în societatea noastră. Locul de muncă nu face excepție din locuri unde ne putem confrunta cu fenomenul hărțuirii sexuale. Conform studiului MUNCA INEGALĂ! O analiză a decalajelor de gen pe piaţa muncii din perspectiva angajatorilor, persoanelor angajate...

MAI INCLUZIV ȘI MAI EFICIENT: O abordare incluzivă a politicilor de suport pentru tinerii și tinerele NEET din Moldova

Integrarea tinerilor pe piața muncii a devenit un deziderat la nivel mondial. Potrivit Băncii Mondiale, în anul 2020, rata șomajului în rândul tinerilor cu vârsta de până la 24 de ani a constituit 17,9%. În Republica Moldova, rata șomajului în rândul tinerilor cu vârsta între 15-24 ani a înregistrat o valoare de 9,2%, fiind...

Indexul Egalității de Gen 2023

În 2023, progresul privind nivelul egalității de gen în Moldova stagnează. Deși în anii precedenți Republica Moldova a avansat pe domeniul asigurării egalității de gen în viața socio-economică și politică, în 2023 se înregistrează un ușor regres. Astfel, nivelul mediu al egalității dintre femei și bărbați, calculat pentru șase arii strategice evaluate, a fost...