De 15 mai- Ziua internațională a familiei-15 Politici pentru a susține familiile din Moldova

Noi, la CPD, vrem să creăm un mediu favorabil și de sprijin pentru familiile din Moldova pentru ca acestea să prospere, contribuind astfel la construirea unei societăți mai puternice, mai coezive și mai incluzive. Astăzi, de 15 mai, de Ziua Internațională a Familiei, venim cu 15 propuneri întru îmbunătățirea impactului tuturor măsurilor aprobate în...

ALEGERI LOCALE 2023: ÎNTRE PERCEPȚII ȘI REALITĂȚI

La 5 noiembrie 2023 în Republica Moldova au avut loc alegeri locale generale în toate unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I – orașe (municipii), sate (comune) și de nivelul II – raioane, municipiile Chișinău și Bălți, cu excepția localităților din stânga Nistrului. În cadrul acestui scrutin au fost aleși pentru un mandat de patru ani...

Poziție privind proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie

 Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) salută inițiativa de revizuire a Regulamentului Sanitar pentru instituțiile de educație timpurie, recunoscând în același timp că modificările propuse sunt insuficiente și nu aduc schimbări substanțiale în îmbunătățirea situației curente. În opinia noastră, Regulamentul Sanitar necesită revizuiri semnificative și ar trebui supus consultărilor ample cu experți din domeniul sănătății, educației...

INDEXUL EGALITĂȚII DE GEN 2024. Stagnare în lupta pentru egalitate de gen: ce ne oprește să avansăm?

În 2024, indexul egalității de gen în Republica Moldova stagnează. Nivelul mediu al egalității dintre femei și bărbați, calculat pentru șase arii strategice evaluate, a fost estimat la 61 de puncte, fără a înregistra nici un progres față de anul precedent.     În 2024 doar un singur domeniu din 6 analizate a înregistrat progres față...

ACCEPTARE CU REZERVE: NIVELUL TOLERANȚEI FAȚĂ DE MINORITĂȚI ÎN MOLDOVA ANULUI 2023

Relațiile sociale joacă un rol important în conturarea unei societăți coezive. Aceasta din urmă se caracterizează prin relații sociale rezistente, o conexiune emoțională pozitivă între membrii săi și o concentrare pronunțată pe binele comun. Gradul în care membrii societății se acceptă reciproc definesc relațiile sociale existente.  Această analiză prezintă nivelul de acceptare a grupurilor minoritare...

POVARA INEGALITĂȚII SALARIALE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI ÎN 2023

În data de 23 februarie 2024 marcăm “Ziua Egalității Salariale” în Moldova (Equal Pay Day). Aceasta este o zi simbolică, fiind calculată reieșind din numărul de zile lucrătoare care trebuie o femeie să le lucreze suplimentar pentru a câștiga un venit salarial echivalent cu venitul înregistrat de un bărbat în anul precedent. Anual, în...

Triumful sistemului de cotă dublă sau cum am ajuns la o reprezentare echitabilă – Studiu privind reprezentarea femeilor și bărbaților în funcția de consilier/ă

În data de 5 noiembrie 2023, în Republica Moldova au avut loc alegeri locale generale în toate unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I – orașe (municipii), sate (comune) și de nivelul II – raioane, municipiile Chișinău și Bălți, cu excepția localităților din stânga Nistrului. În cadrul acestui scrutin urmau a fi aleși pentru un mandat...

Primare în umbră – Studiu privind reprezentarea femeilor și bărbaților în funcțiile elective la nivel de primării

În data de 5 noiembrie 2023 în Republica Moldova au avut loc alegeri locale generale în toate unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I – orașe (municipii), sate (comune) și de nivelul II – raioane, municipiile Chișinău și Bălți, cu excepția localităților din stânga Nistrului. În cadrul acestui scrutin au fost aleși pentru un mandat de...

SUNT POLITICILE PUBLICE CU ADEVĂRAT PENTRU TOȚI? Indexul integrării dimensiunii de gen în politici 2022-2023

Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice se referă la o metodologie de aplicare a aspectelor ce vizează femeile și bărbații la nivel de strategii, politici, programe, proiecte. Aceasta presupune faptul că trebuie să se realizeze continuu o analiză a efectelor acestor strategii, politici și programe asupra femeilor și bărbaților, înainte de luarea oricăror...

Descoperirea unui status quo patriarhal. Încotro ne îndreptăm? Studiu privind percepțiile populației cu privire la rolurile de gen în procesul decizional

În data de 5 noiembrie 2023 în Republica Moldova vor avea loc alegeri locale generale în toate unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I – orașe (municipii), sate (comune) și de nivelul II – raioane, municipiile Chișinău și Bălți, cu excepția localităților din stânga Nistrului. În cadrul acestui scrutin vor fi aleși pentru un mandat de...