Participarea femeilor și bărbaților în politică

Principalele constatări ale scrutinului electoral din 11 iulie 2021 din perspectiva de gen

Scrutinul electoral din 11 iulie 2011 a înregistrat tendințe pozitive, cu toate aceste pe unele domenii se mențin inegalități de gen, este concluzia analizei alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 prin prisma dimensiunii egalității de gen. Înregistrăm progese la modul de prezentare a bărbaților și femeilor în calitate de candidați, a crescut numărul...

COVID-19 ȘI TINERII: EFECTELE PANDEMIEI ASUPRA PARTICIPĂRII TINERILOR

Impactul crizei pandemice COVID-19 a fost resimțit asupra mai multor aspecte ale vieții economice, sociale și politice, afectând disproporțional activismul civic la nivel mondial și local. Indiscutabil, asupra spiritului de activism al tinerilor și participării acestora la procesul decizional în localitățile lor, precum și asupra accesului acestora la serviciile destinate tineretului au avut repercusiuni...

Studiu cantitativ al percepțiilor generale și a experienței candidaților și al aleșilor la alegerile locale din 2019

Un obiectiv important la efectuarea acestui studiu a fost identificarea unor calități comune pe care trebuie să le posede o persoană care candidează la o funcție publică în Republica Moldova. Deși există unele deosebiri de gen la această întrebare, totuși răspunsurile denotă o tendință clară: integritatea și abilitățile de comunicare ale candidatului sunt principalele...

INDEXUL EGALITĂȚII DE GEN 2020: Care este nivelul de egalitate dintre femei și bărbați în Moldova?

Anual, de 8 martie, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) lansează Indexul Egalității de Gen, pentru a analiza și înțelege care sunt progresele și regresele înregistrate în asigurarea oportunităților egale pentru femeile și bărbații din Republica Moldova. Indexul Egalității de Gen măsoară nivelul egalității de gen pe 6 domenii cheie. Indexul Egalității de Gen, este calculat în baza...

8 LEGI DE 8 MARTIE

În ajunul zilei de 8 martie, observăm regretata tradiție a decidenților din Moldova de a felicita “sexul slab sau frumos”, fără a întreprinde acțiuni ferme pentru a avansa egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din țară. În această zi de importanță majoră, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) îndeamnă reprezentații și reprezentantele Parlamentului, Președinției...

PROPUNERILE CPD PE MARGINEA PLANULUI DE ACȚIUNI AL GUVERNULUI PENTRU ANII 2020 – 2023

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) regretă faptul că un document atât de important și strategic, care ar putea să contribuie direct la asigurarea drepturilor celor mai vulnerabile grupuri, a fost propus spre consultare publică de către Cancelaria de Stat doar pe un termen de 2 zile. În urma consultării în mod de urgență a...

Conferință de presă- Ponderea femeilor candidate a crescut cu 4,6% față de alegerile locale din 2015, raport

În ultimele trei cicluri electorale, ponderea femeilor candidate la funcția de primar a crescut cu 5%, iar pentru alegerile locale din 20 octombrie a crescut cu 4,6% de la ultimul scrutin din 2015. Concluzia apare în raportul „O analiză de gen a candidaților/candidatelor pentru alegerile locale din 2019”, prezentat într-o conferință de presă la...

Ponderea femeilor candidate a crescut cu 4,6% față de alegerile locale din 2015, raport

Descarcă PDF Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) monitorizează alegerile parlamentare și locale din perspectiva egalității de gen mai mult de 10 ani. În alegerile generale locale din 20 octombrie 2019, CPD a analizat modul în care partidele politice au respectat principiul egalității de gen în procesul de desemnare a candidaților și respectarea noilor prevederi legislative. Potrivit raportului, cele mai...

47% din populație face parte dintr-o clasă socială vulnerabilă, studiu

47% din populația Republicii Moldova face parte dintr-o clasă socială vulnerabilă și își acoperă cu greu cheltuielile pentru strictul necesar. Dacă veniturile unor săraci și cresc, acest lucru se datorează remitențelor. Datele se conțin în Studiul „Moldova inegală”, prezentat în cadrul unei conferințe de presă la IPN. Potrivit Alinei Andronache, responsabilă de Relații cu...

Propunerile Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare pentru modificarea legislației electorale!

În contextul primei runde de dezbateri asupra proiectului de lege Nr.36 din 29.03.2019, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD)vine cu propuneri de amendamente care vizează măsuri legislative de reducere a inegalităților de gen în politică. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) monitorizează alegerile electorale din perspectiva egalității de gen mai mult de 10 ani. În cadrul alegerilor...