CUM CPD VA CONTRIBUI LA CREȘTEREA EGALITĂȚII DE GEN ÎN MOLDOVA? Planul Strategic CPD 2018-2021

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) este o organizație neguvernamentală, fondată în anul 1998 cu scopul de a promova și dezvolta egalitatea efectivă dintre femei și bărbați în Republica Moldova. Pe parcursul 20 de ani de activitate, CPD şi-a concentrat eforturile asupra următoarelor direcții: (i) inițial programe de împuternicire socială, economică, juridică, proiecte educaționale de...

Strategia CPD „Impact pentru Egalitate de Gen”

Planul Strategic de faţă își propune să informeze abordarea generală efectuată de CPD pentru a contribui în cel mai efectiv mod la pronunţarea egalităţii de genuri în Moldova în următorii 3 ani. Planul Strategic reprezintă mai mult direcţii ale principiilor decât o abordare prescriptivă. Este director din punct de vedere că acesta reprezintă o...