Indexul egalităţii de gen 2015

Indexul egalităţii de Gen are drept scop măsurarea nivelului egalităţii de gen şi a progreselor anuale înregistrate  la  acest  capitol.  Centrul  Parteneriat  pentru  Dezvoltare  a  recurs  la  elaborarea  Indexului Egalităţii  de  Gen,  pentru  a  oferi  un  tablou  complex  al  situaţiei  din  perspectiva  dată  în  Republica Moldova.  Indexul Egalităţii de Gen  va  fi utilizat drept argument pregnant la elaborarea  noului Program Naţional de Asigurare a Egalităţii de Gen pentru anii 2016-2020,  constituind un indicator  de impact al politicilor,  precum  şi  unul  de    prioritizare  a  domeniilor,  resurselor  şi  eforturilor  pentru  a  asigura  o egalitate efectivă de gen.

Indexul Egalităţii de Gen măsoară nivelul egalităţii de gen pe 6 domenii cheie. Indexul Egalităţii de Gen, este calculat în baza a 31 de indicatori de impact,  grupaţi în şase categorii relevante,  cum ar fi: (i) Piaţa Muncii,  (ii)  Politică,  (iii)  Educaţie,  (iv)  Accesul  la  Resurse,  (v)  Percepţii  şi  Stereotipuri,  (vi)  Sănătate. Pentru  fiecare  domeniu  a  fost  calculat  un  sub  index  care  poate  varia  de  la  0  –  indicând  o  inegalitate totală între femei şi bărbaţi şi 100  –  indicând o egalitate de gen perfectă. Astfel, cu cît indicele calculat este mai aproape de 100, cu atît nivelul egalităţii de gen pe acel domeniu este mai înalt.

În această notă analitică, Indexul  vă măsura şi impactul Programului Naţional de Asigurare a Egalităţii de  Gen.  Indexul  a  fost  calculat  atât  pentru  anul  2009,  atunci  cînd  Programul  Naţional  de  Asigurare  a Egalităţii de Gen 2010-2015 a fost adoptat, cât şi pentru perioada 2014, penultimul an până la finalizarea Programului, pentru a vedea care a fost progresul pe ansamblu şi pe fiecare domeniu aparte.

Indexul  Egalităţii  de  Gen  măsoară  inegalitatea  în  ambele  direcţii.  De  cele  mai  multe  ori  concept7562_raport_indexul_egalitatii_gen_2015final
ul egalităţii de gen este confundat cu demersul de a promova în exclusivitate drepturile femeilor. Datele Indexului egalităţii de gen va arăta că,  de fapt,  şi bărbaţii sunt afectaţi direct de inegalitatea de gen în special pe domeniile sănătăţii şi educaţiei.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns