Triumful sistemului de cotă dublă sau cum am ajuns la o reprezentare echitabilă – Studiu privind reprezentarea femeilor și bărbaților în funcția de consilier/ă

Triumful sistemului de cotă dublă sau cum am ajuns la o reprezentare echitabilă – Studiu privind reprezentarea femeilor și bărbaților în funcția de consilier/ă


În data de 5 noiembrie 2023, în Republica Moldova au avut loc alegeri locale generale în toate unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I – orașe (municipii), sate (comune) și de nivelul II – raioane, municipiile Chișinău și Bălți, cu excepția localităților din stânga Nistrului. În cadrul acestui scrutin urmau a fi aleși pentru un mandat de patru ani 11 058 de consilieri locali: 1 086 de consilieri în 34 de consilii raionale/municipale și 9972 de consilieri în 896 de consilii orășenești/sătești.

Alegerile generale locale din 5 noiembrie 2023 au fost primele alegeri organizate conform noilor prevederi legislative. În data de 8 decembrie 2022 a fost aprobat noul Cod Electoral, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023. Domeniile principale care au fost modificate, completate sau reglementate vizează mandatul, constituirea și activitatea organelor electorale, procesul de desemnare și înregistrare a candidaților, gestionarea listelor electorale, transparența finanțării campaniei electorale și fortificarea atribuției de control a CEC pe segmentul de finanțare politică. Alte aspecte relevante vizează organizarea secțiilor de votare, optimizarea mecanismelor de soluționare a litigiilor electorale, simplificarea procedurii de votare pentru alegători, reflectarea și monitorizarea alegerilor, precum și inițierea și desfășurarea referendumurilor. Conform noilor prevederi legislative, alegerile locale generale urmează a fi organizate o dată la patru ani, în ultima duminică din luna octombrie sau prima duminică din noiembrie. Totodată, în anul 2022, Codul contravențional a fost completat, iar în prezent utilizarea discursului de ură și/sau instigare la discriminare de către competitorii electorali, inclusiv prin intermediul materialelor electorale, este interzisă și sancționată.

Sistemul de cotă dublă (cota de reprezentare de 40% și prevederi de plasare pe liste), ca instrument de asigurare a reprezentării echitabile, este valabil în continuare pentru toate scrutinele electorale. Începând cu anul 2016, partidele politice au fost obligate să respecte cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe la etapa întocmirii listelor de candidați pentru alegerile parlamentare și locale, iar din 2019 – să respecte și noile prevederi privind poziționarea candidaților pe liste (minimum patru candidați la fiecare zece locuri). Pentru alegerile locale generale din 2019 a fost introdusă o derogare de la prevederile legislației în vigoare: listele de candidați urmau a fi întocmite respectându-se cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe și minimum trei candidați de sex opus la fiecare 10 locuri.

În cadrul alegerilor locale 2023 sistemul de cotă dublă a fost aplicat pe deplin. Conform articolului 68, alineatul (3) al Codului Electoral, listele candidaților pentru alegerile parlamentare și locale se întocmesc respectându-se cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe, iar poziționarea candidaților pe liste se face conform formulei: minimum patru candidați la fiecare zece locuri. În cadrul alegerilor locale, aceste liste sunt create proporțional cu numărul de mandate de consilieri la nivelul I și II al unităților administrativ-teritoriale.  Numărul de consilieri este comunicat public prin decizia Comisiei Electorale Centrale, în baza prevederilor Codului Electoral și ale Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală, în funcție de numărul de locuitori ai unității administrative-teritoriale la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegerile. În plus, toate localitățile cu mai puțin de 1500 de locuitori sunt automat alocate cu 9 consilieri.

Totodată, partidele politice vor putea beneficia de resurse financiare din bugetul de stat, proporțional cu numărul de femei și tineri aleși ca urmare a acestui scrutin electoral. Conform Legii nr. 294/2007 privind partidele politice, acestea au dreptul să primească anual finanțare din bugetul de stat prin intermediul Comisiei Electorale Centrale. Cuantumul alocațiilor pentru acest scop se aprobă în legea bugetară anuală, cota procentuală constituind 0,1% din veniturile bugetului de stat, cu excepţia veniturilor cu destinaţie specială (art. 27, alin. (1)), printre care 7,5% partidelor politice proporțional cu numărul femeilor alese în cadrul alegerilor locale și 5% partidelor politice proporțional cu numărul tinerilor aleși în cadrul alegerilor locale. Aceste măsuri legislative vin să încurajeze formațiunile politice să promoveze și să sprijine candidați din aceste categorii pentru o mai bună reprezentare politică.

La alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 a crescut numărul de femei candidate la funcția de consilieră pentru ambele niveluri și a fost înregistrat cel mai mare număr de consiliere alese din ultimii 16 ani. Astfel, ponderea femeilor candidate pentru funcția de consilieră raională/municipală a crescut cu aproximativ 14%, iar la funcția de consilieră locală – cu 11% față de scrutinul electoral din 2015. În funcția de consilieră raională/municipală au fost alese 28,7% femei în 2019, înregistrând o creștere de 10% față de scrutinul precedent. La nivel local au fost alese 36,5% femei consiliere, ceea ce constituie o creștere cu aproximativ 6%.

În 2019, circa o treime din totalul listelor de candidați la funcția de consilier/ă de ambele niveluri, înregistrate de către Consiliile Electorale de Circumscripție, nu au respectat cota de reprezentare și/sau prevederile de plasament.  Conform reglementărilor pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, listele de candidați trebuiau să respecte cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe și să includă cel puțin trei candidați de sex opus la fiecare 10 locuri. Totuși, raportul de monitorizare precedent a arătat că la nivelul consiliilor raionale/municipale, în scrutinul respectiv, 35,6% dintre listele înregistrate au fost în contradicție cu aceste prevederi legale. Dintre acestea, 27,5% nu au respectat cota de reprezentare de 40%, iar 8,1% au încălcat prevederile de plasament pe liste. La nivelul consiliilor locale, procentul listelor înregistrate care au încălcat aceste prevederi a fost și mai mare, ajungând la 40,3%. În această categorie, 38,3% dintre liste nu au respectat cota de reprezentare, iar 2% au avut deficiențe în privința poziționării pe liste conform regulilor stabilite.

CPD a monitorizat și alegerile locale generale 2023 pentru a analiza tendințele în raport cu scrutinele precedente. În mod specific, în procesul de monitorizare, CPD s-a axat pe: (i) modul de prezentare a bărbaților și femeilor pe listele de candidați: respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe la întocmirea listelor de candidați pentru alegerile locale și poziționarea candidaților pe liste, conform ultimei prevederi legislative (minim patru candidați pentru fiecare zece locuri); (ii) veniturile și posibilitățile economice ale candidaților femei și bărbați: analiza declarațiilor de venit ale candidaților la funcția de primar/ă și corelarea acestora cu prezența pe listele de candidați; (iii) accesul candidaților, în special a femeilor, la mass-media: analiza acoperă patru tipuri de produse media: știri, talk-show-uri, dezbateri electorale și reclame. Scopul monitorizării este identificarea nivelului de prezență a femeilor în mass-media televizată în timpul campaniei electorale și corelarea acestora cu prezența pe listele de candidați; (iv) percepțiile alegătorilor despre candidații femeilor și bărbaților: această analiză este realizată în baza unui sondaj de opinie în care respondenții opinează despre prezența femeilor și bărbaților în politică, rolurile de gen în familie, gospodărie și societate și modul în care acest rol influențează implicarea femeilor și bărbaților în politică.

Prezentul raport reprezintă al treilea produs din cadrul procesului de monitorizare al scrutinului electoral din 2023 desfășurat de CPD, concentrându-se pe analiza modului de prezentare a bărbaților și femeilor pe listele de candidați: respectarea cotei minime de reprezentare de 40% pentru ambele sexe la întocmirea listelor de candidați pentru alegerile locale și poziționarea candidaților pe liste, conform ultimei prevederi legislative (minim patru candidați pentru fiecare zece locuri).

 

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns