Tinerii din Volovița aduc schimbarea!

Tinerii din Volovița aduc schimbarea!

”În cadrul proiectului comunitar „Tinerii – adepți ai schimbării” ne-am propus să sensibilizăm reprezentanții APL, ai instituțiilor publice, populația în general referitor la soluționarea unei probleme comunitare și anume, implicarea slabă a tinerilor în viața comunitară, în procesul decizional, în activitățile social-culturale din localitate.

Acest lucru considerăm că ne-a reușit deoarece membrii comunității, inclusiv APL, au devenit mult mai receptivi față de problemele cu care se confruntă tinerii, unele din ele fiind rezolvate cu succes. În cadrul activităților am reușit să atingem un grad înalt de mobilizare a locuitorilor și acest lucru ne bucură, deoarece sunt puține activități și evenimente care ar consolida relațiile dintre diferite pături sociale, generații, etnii s.a., ceea ce contribuie în mod esențial la transformarea localității în una receptivă la problemele care vor apărea în viitor”, – ne spune dna Samburscaia Silvia,  lidera echipei comunitare din comuna Volovița, r. Soroca, profesoară de limba şi literatura română.

Comuna Volovița, care include şi localitatea Alexandru cel Bun, are peste 20 % din numărul total de populație persoane tinere (90 de persoane cu vârsta cuprinsă între 12 – 18 ani, și 120 de persoane cu vârsta 18-35 ani). Insuficiența și calitatea redusă a serviciilor sociale comunitare, face ca doar 21 de tineri să practice fie un sport de performanță, fie antrenamente regulate la instituțiile din Soroca, ceilalți găsesc alternative: jocuri pe calculator, discoteci, degradând fizic sau căzând pradă diferitor vicii sociale.  O bună parte din tineri  și-ar dori să practice o anumită activitate sportivă, dacă ar avea posibilitatea să o facă în sat, dar infrastructura sportivă din localitate este învechită și nu corespunde nevoilor și așteptărilor. Unicul teren comun pentru ambele sate este cel al gimnaziului din localitate, cu o suprafață de 1,6 ha, care este dotat doar cu un teren de minifotbal (spațiu insuficient pentru practicarea sportului de către toți doritorii) și zonă sportivă cu echipament uzat și învechit, care necesită a fi modernizată.

Astfel, echipa ”Invincibilii”, creată în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă „INSPIRĂ şi pe ALŢII!” și-a propus să amenajeze un teren cu echipamente de sport, iar prin intermediul activităților sportive și educative din cadrul proiectului să promoveze practicarea activă a sportului de către tinerii din localitate, precum și de către membrii familiilor acestora. Activitățile desfășurate în cadrul Proiectului au cultivat spiritul civic și activismul în rândul tinerilor, i-au făcut să se implice în rezolvarea problemelor comunitare, să relaționeze constructiv cu APL, iar comunitatea, la rândul său, să devină receptivă la problemele tinerilor, mobilizându-se ori de câte ori a fost și este nevoie.

Directoarea gimnaziului din localitate, dna Rahimov Svetlana, care este și membră a echipei, ne spune că  ”Cel mai mare succes al proiectului nostru comunitar este crearea Consiliului Local al Tinerilor, care a devenit o punte de legătură dintre tineri și APL, o forță mobilizatoare care va asigura durabilitatea acestui proiect, prin implicarea activă în procesul decizional și activism civic.

Am reușit să motivăm tinerii să ducă un mod sănătos de viață prin practicarea sportului, în acest scop fiind amenajat un teren de sport, unde aceștia comunică cu semenii săi și petrec timpul liber într-un mod util și sănătos.

În același timp, aceștia sunt motivați să contribuie la amenajarea comunității prin munca de voluntariat, prin identificarea unor noi oportunități de finanțare a proiectelor comunitare, care au drept scop dezvoltarea comunitară și incluziune socială a tuturor membrilor ei.

Consider că o localitate, în mod special una rurală, are  viitor  atunci când sunt auziți și încurajați tinerii, care, dacă sunt ajutați și ghidați corect, pot deveni o forță în localitate, adevărați promotori și agenți importanți ai schimbării.

TINERII au devenit o forță! Iată ce cred ei despre rolul lor în viața comunității.

Șoimu Valeria, eleva gimnaziului „A. Lupașcu”, Volovița, președinta Consiliului Local al Tinerilor

”Consiliul Local al Tinerilor din comuna Volovița a fost în scopul de a comunica cu APL pentru a îmbunătăţi calitatea vieții tinerilor. Cu ajutorul CLT noi încercăm să identificăm probleme reale și actuale ale tinerilor, să le aducem pe agenda consiliului local ca împreună să schimbăm lucrurile spre bine. De asemenea, îi motivăm pe tineri să devină mai activi, să se implice în tot ceea ce ține de procesul decizional, să fie preocupați de autoeducație și dezvoltare personală. Ca impact de durată, ne dorim ca în comunitate să fie organizate activități pe placul tinerilor, astfel să fie diminuată  migrarea acestora.”

Reaboi Olivia, studentă anul II, Universitatea de Medicina si Farmacie Nicolae Testemiţeanu Chișinău,

”Noi, TINERII, credem că schimbarea ar trebui să pornească de la tineri. Proiectul  ‘’Tinerii – adepți ai schimbării’’, este o oportunitate pentru a ne face vocile auzite, de a ne implica în organizarea activităților culturale care au loc în comunitate. Părerea mea este că acest proiect aduce numai beneficii tinerei generații și anume petrecerea timpului liber creativ și cu folos, și activități care vor stabili pe viitor relații de prietenie durabile între tineri, va dezvolta imaginația și spiritul de a gândi mai deschis.

Unul din punctele forte ale acestui proiect este promovarea modului sănătos de viață și practicarea sportului, care va ajuta tinerii să se bucure într-o măsura mai mare de viață, să fie într-o formă fizică bună, departe de toate viciile societății de astăzi. Acest proiect  este o mare bucurie pentru tinerii din comună, fiind un mijloc original de promovare a valorilor umane ca: PRIETENIA, OMENIA și EDUCAȚIA.”

Nitrean Victor, student anul I la Facultatea de Chimie, Universitatea din București.

”Timp de un an am fost parte a echipei comunitare și membru al Consiliului Local al Tinerilor Volovița. Această experiență a fost una inedită, deoarece  am reușit să aflu mai multe despre problemele tinerilor și să mă implic în activitățile proiectului și, de asemenea, să lucrez alături de ceilalți  membri ai consiliului, tineri ai comunei și elevi ai gimnaziului, tineri cu care rezonez având ca scop antrenarea acestora în viața comunitară, motivarea de a fi activi și a nu rămâne indiferenți la ceea ce se întâmplă în comunitate. Astfel, am deosebita plăcere să fac parte din acest proiect și sunt ferm convins că împreună și prin contribuția individuală a fiecăruia, vom duce către o schimbare majoră a percepției și mentalității comunității din care provin.”

Pozele din acest articol reprezintă activitatea echipei comunitare, inclusiv din perioada de până la pandemia cu COVID 19.

Proiectul comunitar este realizat prin Programul de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă, componentă a proiectului “Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale”, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *