SUNT POLITICILE PUBLICE CU ADEVĂRAT PENTRU TOȚI? Indexul integrării dimensiunii de gen în politici 2022-2023

SUNT POLITICILE PUBLICE CU ADEVĂRAT PENTRU TOȚI? Indexul integrării dimensiunii de gen în politici 2022-2023


Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice se referă la o metodologie de aplicare a aspectelor ce vizează femeile și bărbații la nivel de strategii, politici, programe, proiecte. Aceasta presupune faptul că trebuie să se realizeze continuu o analiză a efectelor acestor strategii, politici și programe asupra femeilor și bărbaților, înainte de luarea oricăror decizii. Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice implică evaluarea sistematică a nevoilor și priorităților femeilor și bărbaților și abordarea inegalităților existente în documentele de politici, astfel încât rezultatele să aibă un impact pozitiv asupra situației lor.

O politică publică trebuie să se preocupe de dimensiunea egalității de gen în măsura în care pe domeniul respectiv există inegalități semnificative între femei și bărbați. Dacă în anumite sectoare identificăm inegalități de gen destul de pronunțate, documentul de politică se dovedește a fi extrem de relevant și trebuie să integreze cât mai adecvat preocupările și necesitățile specifice ale femeilor și bărbaților. Cu cât politica publică se dovedește a fi mai relevantă dimensiunii de gen, cu atât mai mare poate fi impactul acesteia. Astfel spus, trebuie să existe o proporționalitate – pe măsura inegalităților din domeniu, politica publică trebuie să calibreze intervențiile sale corespunzător.

Dinamica nivelului egalității de gen în Republica Moldova stagnează în 2023, după un progres constant de-a lungul mai multor ani. Începând cu anul 2009, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) calculează Indexul Egalității de Gen, care indică progresul țării în ceea ce privește asigurarea șanselor egale pentru femei și bărbați în 6 domenii cheie: (i) Piața Muncii, (ii) Politică, (iii) Educație, (iv) Accesul la Resurse, (v) Percepții și Stereotipuri, (vi) Sănătate. În raport cu anul 2009, nivelul general al egalității de gen a sporit cu 4 p.p., cele mai mari progrese fiind înregistrate în domeniile Politica (cu o creștere de la 32 puncte în 2009 până la 60 puncte în 2023) și Percepții și stereotipuri (cu o creștere de la 42 de puncte în 2009 până la 59 de puncte în 2023). În 2023, însă, această dinamică stagnează: 4 domenii din 6 analizate au înregistrat regres. Acesta este cauzat, în mare parte, de înrăutățirea percepțiilor populației cu privire la rolul femeilor și bărbaților. Comparativ cu anul precedent, scorul acumulat de domeniul percepții și stereotipuri a scăzut cu tocmai 4 puncte, ajungând la 59 puncte pe scala de la 0 la 100. În mod specific a crescut ponderea populației care consideră nepotrivită prezența femeilor în politică și că acestea din urmă nu au capacitate de a deține funcții de conducere. Doar două domenii au înregistrat progrese în anul 2023 – piața muncii și educația. Atenuarea inechităților de gen pe piața muncii se datorează în mare parte la 3 factori: (i) mai multe femei dețin funcții manageriale; (ii) a crescut ponderea femeilor în domenii ca: agricultura, construcția, domeniul transporturilor, sectoare de activitate care preponderent se considerau a fi destinate bărbaților și (iii) mai multe femei sunt active în sectorul informal.

În ultimii doi ani, autoritățile publice au adoptat o serie de politici sensibile la gen și acest efort trebuie continuat pentru a putea avansa pe dimensiunea egalității de gen. Întrucât politicile publice sunt create pentru grupuri țintă de populație (femei și bărbați), este evident că orice document de politică este mai mult sau mai puțin relevant din perspectiva de gen. Totodată, inegalitățile existente între femei și bărbați, între diferite grupuri sociale, indică direcția politicii publice și intervențiile necesare pentru a asigura șanse egale tuturor cetățenilor. Prin urmare, CPD și-a propus să realizeze periodic o analiză a integrării dimensiunii de gen în cele mai relevante strategii și politici, pentru a evidenția încă o dată cât este de important ca un document de politică publică să răspundă necesităților fiecărui grup de cetățeni. Până în prezent, CPD a realizat 3 astfel de analize: ediția 2013, ediția 2014 și ediția 2016.  Prezentul document este a patra ediție a Indexului Integrării Dimensiunii      de Gen în Politicile Publice, care și-a propus să efectueze analiza a 17 documente de politici aprobate în perioada 2022-2023.

 

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *