Studiu de caz: Alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014

Studiu de caz: Alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014

Promovarea egalității de șanse pentru femei şi bărbați în scopul afirmării politice constituie un imperativ al epocii. În unele state, până în prezent promovarea femeilor în viața publică și în procesele politice este obstrucționată de tradiții religioase conservative. În alte state, printre care și Republica Moldova, în pofida eforturilor depuse în asigurarea șanselor egale și promovarea femeilor în domeniul politico-administrativ, prezența genurilor în sfera politică rămâne a fi puternic dezechilibrată în direcția unei prezențe reduse a femeilor.

Promovarea egalității de șanse pentru femei şi bărbați în scopul afirmării politice constituie un imperativ al epocii. În unele state, până în prezent promovarea femeilor în viața publică și în procesele politice este obstrucționată de tradiții religioase conservative. În alte state, printre care și Republica Moldova, în pofida eforturilor depuse în asigurarea șanselor egale și promovarea femeilor în domeniul politico-administrativ, prezența genurilor în sfera politică rămâne a fi puternic dezechilibrată în direcția unei prezențe reduse a femeilor.
În urma scrutinelor parlamentare și locale în perioada de independență cota femeilor pe locurile elective la toate nivelele administrative în RM, rămâne sub nivelul de 30%, cu mici fluctuații sau chiar regrese pe parcurs. O atare situație se menține, deşi Republica Moldova și-a asumat o serie de angajamente pentru promovarea femeilor în viața politică prin ratificarea actelor internaționale în domeniu, prin semnarea Declarației Mileniului şi aprobarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, prin adoptarea diverselor acte legislative la nivel național.
Conform Legii cu privire la asigurarea egalității de şanse între femei şi bărbați a Republicii Moldova, art. 7, alin. 2, „Partidele şi alte organizații social-politice sunt obligate să contribuie la asigurarea egalității de drepturi şi de şanse între membrii săi, femei şi bărbați, prin:
a) asigurarea reprezentării în organele lor de conducere a componenței de femei şi bărbați;
b) asigurarea reprezentării în listele de candidați a femeilor şi bărbaților fără discriminare după criteriul de sex”.
Cu toate acestea, analizele proceselor electorale, realizate în baza ultimelor scrutine, indică mai mulți factori care tradițional împiedică evoluțiile spre echilibrare a prezenței genurilor, precum:
– Mecanismele netransparente și neclare de promovare în cadrul formațiunilor politice,
– Dependența economică a femeilor față de bărbați,
– Povara dublă a femeilor în cadrul gospodăriei, concomitent cu activitatea publică și multe altele.
Monitorizarea minuțioasă și continuă a proceselor politice prin perspectiva prezenței și promovării femeilor și bărbaților este necesară nu doar în calitate de instrument de generare a informațiilor mediatice. Aceasta urmează să ofere o perspectivă analitică amplă a proceselor și factorilor complecși, uneori latenți, care să sugereze eventualele abordări în sensul promovării unei participări mai echilibrate a genurilor în procesele politice.9602_raport_final_alegeri_2014

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns