Solidaritate între generaţii!

Solidaritate între generaţii!

Când vorbim de echipa „Eu şi comunitatea mea” din s. Frumuşica, com. Chioselia Mare, raionul Cahul, creată în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă „Inspiră şi pe Alţii!” în faţă apar reprezentantele a două generaţii – Iuliana Uzun, lidera echipei şi Ecaterina Balaeş, căreia i-am putea spune lidera satului. Un tandem minunat care motivează şi inspiră oamenii din comunitate. Probabil, datorită relaţiei dintre aceste două persoane, care ştiu să se completeze, să se asculte şi să se audă una pe alta, echipa din Frumuşica, este una dintre cele mai inventive, fiind exemplu pentru alte echipe din Program: printre primele au început colectarea de fonduri, utilizând modalităţi creative de promovare a proiectului, implicând copii şi vârstnici. Ele au organizat prima dezbatere publică privind mobilizarea comunităţii la amenajarea parculuiapoiconsultare online a cetăţenilor cu privire la amenajarea acestui spațiu incluziv, accesibil pentru recreere, sport, activități social-culturale, prima instruire în aer liber pe timp de pandemie…

  • Cum aţi reuşit să creaţi echipa?

La sfârșitul anului 2018, când comuna Chioselia Mare a fost selectată de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în calitate de partener al Programului de Mentorat, împreună cu fosta primară, Cealîcu Svetlana, am discutat prima componenţă a echipei, constituită iniţial din  5 persoane, 4 femei şi 1 bărbat. La instruirile organizate de CPD am studiat tehnici de consolidare a echipei, iar ca sarcină practică am avut creşterea numărului de persoane. În urma atelierelor de instruire organizate în comunitate, în echipă s-au înscris şi alte persoane. Eram deja 12. După dezbaterea publică echipa s-a completat cu încă 5 tineri. Astfel, la moment suntem 17: 11 femei şi 6 bărbaţi – 2 elevi, 2 studenţi, 5 pensionare, 2 educatoare, 3 mame tinere, 1 persoană cu dizabilitate, 1 proprietar de pământ, 1 şomeră. Pe măsură ce participăm la activităţi, nu doar membrii echipei, dar fiecare locuitor/oare ce vine alături de noi creşte şi se dezvoltă personal, acumulând noi cunoştinţe şi experienţă.

  • Echipa dvs. implementează proiectul comunitar „Implică-te în satul tău, schimbarea începe de la fiecare!” V-aţi confruntat cu multe bariere în derularea proiectului?

Identificarea problemei şi mobilizarea locuitorilor pentru a participa la primele instruiri planificate nu a fost un lucru uşor. Pentru cetăţeni, dar şi pentru noi, era ceva nou, necunoscut, deoarece acesta este primul proiect în localitate, care pune accent pe mobilizare şi participare.

O barieră serioasă, căzută peste noi, este pandemia de Covid-19, care a stopat pentru o perioadă de timp activităţile din cadrul proiectului. La moment, activităţile de amenajare a terenului se desfăşoară mai încet, deoarece voluntarii, încadraţi în câmpul muncii, trebuie să recupereze timpul nelucrat.

  • Cum aţi reuşit să mobilizaţi comunitatea? Prin ce metode?

Cea mai eficientă metodă este felul şi modul de a comunica cu fiecare Om în parte, de a convinge cât de importantă este problema şi implicarea fiecăruia în realizarea proiectului. E important ca fiecare să îndeplinească sarcini conform abilităţilor pe care le posedă şi să fie apreciat la justa valoare.

Am utilizat la maximum tradiţiile populare. Activitatea din cadrul proiectului: „Un colind pentru fiecare”, şezătoarea ,,De la lume adunate şi n-apoi la lume date”, iarmarocul de colectare de fonduri prin vânzarea bucatelor tradiționale ş.a. au trezit interesul cetăţenilor, i-au făcut să fie mai receptivi, să privească lucrurile altfel.

Cei mai activi voluntari sunt reprezentanţii familiilor cu mulţi copii, social vulnerabile, ai altor confesiuni… Ei sunt cei mai înţelegători, mai buni la suflet şi săritori la nevoie. Eu îşi doresc schimbare şi sunt gata să participe la schimbare!

Într-o echipă este foarte importantă colaborarea  dintre generaţii: au ce învăţa unii de la alţii.

  • Ce aţi reuşit să învăţaţi în această perioadă?

Am învăţat să fim mai creativi/e, liberi/e în exprimare, curajoşi/oase, să nu cedăm, dar să continuăm să ducem lucrul la bun sfârșit. Mobilizarea zi de zi a comunităţii ne face să fim puternici/e. tolerante/ţi, să ne implicăm în realizarea şi a altor probleme.

Atuul echipei noastre este omniprezenţa dnei Ecaterina Balaeş, o persoană cu mare autoritate în sat,  cu multă înţelepciune şi mare experienţă. Comunicând zilnic cu dnei, am devenit şi eu mai înţelegătoare, am deprins arta convingerii. Acum sunt mai sociabilă, punctuală, responsabilă. Dnei ne învaţă pe toate şi pe toţi să fim mai activi, să apreciem voluntariatul, oamenii şi baştina. Ea este sufletul echipei şi cheia succesului.

  • Cu ce realizări vă mândriţi?

Locuitorii satului Frumuşica au donat surse financiare în valoare de peste 20.000 mii lei, contribuţia monetară a comunităţii fiind planificată în număr de circa 9.000 de lei.

Graţie cursului de instruire la subiectul „Buna Guvernare prin Mobilizare Incluzivă”, mai mulţi membri/e ai echipei, au început să participe la şedinţele consiliului local. Acesta este exemplu de urmat pentru tinerii din echipă care, sperăm, se vor implica serios în procesele decizionale din comunitate.

  • Ce aţi putea spune despre relaţia de mentorat?

O mentoră bine potrivită e un mare noroc. Doamna Tatiana Seredenco, e cunoscută în raionul Cahul, ştiam că avem ce învăţa de la dnei. Când am rugat-o să mentoreze echipa noastră, dna Tatiana a acceptat cu o condiţie: „va fi dificil, dar… realizăm proiectul până la final…” La început de cale marea provocare a membrilor echipei era: “Cum o să vorbim noi cu oamenii, cum o să comunicăm cu ei, cum să facem să nu ne tremure vocea, cum să avem încredere în sine şi în cauza noastră?”. Mulţumim mentorei noastre pentru faptul că ne este alături şi ne susţine necondiţionat şi răspunde la toate întrebările ce ne frământă.

  • Cât de importante sunt asemenea proiecte pentru comunitate?

Asemenea proiecte sunt gura de aer proaspăt pentru o comunitate: schimbă mentalităţi, modul de a gândi, acceptă activităţi de voluntariat, dezvoltă dorinţa de a face o schimbare, cultivă responsabilitatea, creativitatea.

În plan personal acest proiect ne-a schimbat viziunea, am învăţat multe lucruri noi, a apărut dorinţa de a participa la rezolvarea şi altor probleme din comunitate, cunoaştem oameni noi cu multă experienţă. Am devenit vizibile în comunitate, ne bucurăm de respect, Concetăţenii văd în noi o echipă unită care nu se va opri aici!

Totodată, paralel cu proiectul, la iniţiativa dnei Ecaterina Balaeş am iniţiat acţiunea civică „Din suflet pentru suflet” având ca scop: 1. dotarea a două odăi din incinta bisericii cu mese şi scaune pentru pomenirea răposaților şi 2. repararea, amenajarea, construirea unui cuptor, crearea condițiilor (apeduct, canalizare, energie electrică) în două odăi din fosta grădiniță veche pentru pregătirea bucatelor la diverse ceremonii.Astfel, asemenea proiecte schimbă comunitatea, care pas cu pas, zi de zi, începe să îşi decidă destinul.

Proiectul este realizat în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă (componentă a proiectului “Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale”), implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns