Set de recomandări privind Strategia Națională de Ocupare a forței de muncă 2017-2021

Set de recomandări privind Strategia Națională de Ocupare a forței de muncă 2017-2021

Nivelul egalităţii de gen a scăzut în ultimii ani în special din cauza inegalităţilor de gen de pe piaţa muncii. Nivelul egalităţii este măsurat de la 0 (inegalitate totală) până la 100 (egalitate totală) în baza Indexului Egalităţii de Gen, care este calculat pe 6 subdomenii, printre care şi domeniul pieţii muncii[1]. Astfel, comparativ cu anul 2009, nivelul egalităţii de gen pe piaţa muncii a scăzut de la 70 la 63.Acest lucru este determinat de pronunţarea inegalităţilor în ceea ce priveşte (i) rata de angajare a femeilor care au cel puţin un copil de vârstă preşcolară, care a scăzut cu 20% în doar patru ani, (ii) disparitatea salarială, care a constituit 12,4% în 2014, (iii) reconcilierea vieții de familie cu cea profesională (femeile constituie majoritatea absolută a beneficiarilor concediului de îngrijire a copilului – 96% în 2014).

 

Proiectul Strategiei Naționale de Ocupare a Forței de Muncă 2017-2021 nu va contribui la reducerea inegalităților de gen.Este plauzibil faptul că proiectul Strategiei integrează anumite activități de stimulare a participării femeilor pe piața muncii, însă aceste acțiuni nu prevăd reforme structurale, ceea ce presupune că tendințele actuale vor rămâne neschimbate.

 

Pentru a putea trata eficient inegalitățile existente, proiectul Strategiei trebuie să integreze o abordare mult mai complexă, care ar presupune reformarea amplă a politicilor actuale de ocupare a forței de muncă. Astfel, devin necesare modificări majore ce țin de reformarea concediului parental, a sistemului de pensii și sistemului de creșe, precum și introducerea unor măsuri clare de reducere a diferențelor salariale între femei și bărbați.

 

Lipsa unor astfel de măsuri complexe în documentul Strategiei determină menținerea tendințelor actuale de creștere a inegalităților pe piața muncii. Nu pot fi înregistrate progrese semnificative pe acest segment, atât timp cât documentul strategic abordează minimalist problema.

 

Documentul integral cu recomandări este atașat. [1]
Indexul egalităţii de gen pe Piaţa Muncii au fost calculat în baza a 5 indicatori: rata de ocupare, rate de ocupare a populaţiei cu vârste cuprinse între 25-49 de ani, care au cel puţin un copil de 0-6 ani, segregarea pe verticală, segregarea pe orizontală şi rata de ocupare informală, cu excepţia sectorului agricol. Mai multe detalii despre Indexul Egalităţii de Gen.

http://progen.md/files/7562_raport_indexul_egalitatii_gen_2015final.pdf4823_cpd_set_de_recomandari_snofm_2017-2021

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *