Selectarea trainerilor pentru Modulul IV al Programului pentru Accelerarea Participarii Femeilor „CIVITA”

Selectarea trainerilor pentru Modulul IV al Programului pentru Accelerarea Participarii Femeilor „CIVITA”

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea a 1 trainer pentru al patrulea  Modul a proiectului „CIVITA”. „CIVITA”este un program unic în Republica Moldova de accelerarea a participării femeilor,care este parte componentă a proiectului „Abilitarea Femeilor din localitățile Rurale”,implemenetat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova(FSM) şi Guvernul Suedez. Proiectul îşi propune să consolideze buna guvernare la nivel local, prin abilitarea femeilor tinere din zonele rurale pentru a avea un rol activ în procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a comunităţile lor.

Descrierea proiectului:

CIVITA”îşi propune să consolideze buna guvernare la nivel local, prin abilitarea femeilor din zonele rurale de a avea un rol activ în procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a comunităţile lor. Pe termen lung, proiectul îşi propune să contribuie, de asemenea, la reducerea sărăciei în comunităţile selectate drept urmare a unei guvernări mai bune, comunitățile fiind mai orientate spre nevoile oamenilor. De proiect vor beneficia femei tinere din sate sau oraşe mici. În cadrul proiectului de-a lungul a două ediții, 50 de femei tinere care prezintă interes şi potențial pentru a deveni actori de schimbare vor participa la un program de leadership inovator. Programul va oferi o gamă largă de oportunități de dezvoltare a abilităților de leadership, cum ar fi: cursuri, stagii, coaching şi mentoring, dezvoltarea şi punerea în aplicare a inițiativelor comunitare mici şi crearea de rețele. Cursurile de instruire se vor desfăşura  după cum urmează:

Cursuri de instruire– Septembrie – Decembrie(vor avea loc în zilele de vineri şi sâmbătă)

·         Modul I – Dezvoltarea Abilităților de Leadership în rândul femeilor ;

·         Modul II – Consolidarea Abilităţilor de Lucru în Echipă.

·         Modul III – Leadership Comunitar

·         Modul IV – Lidere în acțiune

Obiectivul concursului:

Obiectivul este susţinerea de activităţi de instruire folosind metode de predare activ-participative pentru cursul „Lidere în acțiune” din cadrul celui de-al treilea modul de formare .

Obiectivele specifice sunt:

1.       Realizarea unui suport de curs în format electronic pe tema „Lidere în acțiune” pentru femeile lidere din localitățile rurale;

2.       Susţinerea activităţilor de instruire folosind metode activ-participative cu tematica „Lidere în acțiune”( 2 zile);

3.       Monitorizarea şi evaluarea sarcinilor practice oferite participantelor (7 zile)

4.       Evaluarea pe parcurs şi final a participantelor. (se va organiza o zi de evaluare)

Etapele activităţii expertului:

Expertul va desfăşura următoarele activităţi

  • Elaborarea  suportului de curs în format electronic cu tematica dată, în conformitate cu cerinţele de proiect, cu necesitățile grupului țintă şi ţinând cont de recomandările Echipei de coordonare din cadrul proiectului– suportul va fi predat până la data de 30 noiembrie*
  • Susţinerea de activităţi de instruire folosind metode activ-participative cu tematica „Lidere în acțiune” – 21,22 decembrie în conformitate cu orarul stabilit de echipa de coordonare a proiectului;
  • Formularea şi monitorizarea activităților (task-urilor) efectuate în localități de către participante.
  • Evaluarea pe parcurs şi finală a participantelor. Se va organiza o zi de evaluare  – 19 ianuarie.

*Structura suportului de curs este anexată.

Modulul „Lidere în acțiune”va cuprinde:

·         Cadrul Logic

·         Colectare de fonduri

·         Bugetul proiectului

·         Procesul de Raportare

Cerinţe faţă de candidaţi:

– Studii superioare în domeniul: social/economic/sociologic (Obligatoriu)

– Experienţă de lucru în cadrul organizaţiile neguvernamentale

– Capacităţi şi abilităţi practice de livrare a training-urilor (cel puţin 5 ani de experienţă) .

– Livrarea training-urilor în domeniul Leadership Comunitar

– Livrarea training-urilor în domeniul lidership-ului feminin şi egalității de gen

– Abilităţi excelente de comunicare,prezentare şi interpersonale

– Abilităţi de a lucra în echipă şi independent

-Devotament, entuziasm şi motivaţie

 

Candidații interesați vor expedia la adresa de e-mail: cpd@progen.md:

– CV-ul ,

– Lista training-urilor livrate în domeniul Leadership Feminin si Consolidarea Abilităţilor de Lucru în Echipă(Ataşat model);

– Metodologia utilizată pentru livrarea training-ului;

– Oferta Financiara totala (in Lei cu taxe);

– Scrisoarea de intenţie, motivând interesul pentru această poziţie ;

– Numele şi datele de contact pentru două persoane de referinţă.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 15 Noiembrie , ora 19:00.

Persoană de contact: Viorica Doroş tel.22 23 70 89,e-mail viorica.doros@progen.md Alexei Buzu  e-mail buzu@progen.md

Adresa poştală: Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

str.Armenească,13,

MD-2012, Chişinău,

Republica Moldova

Mai multe detalii gasiti in ToR-ul atasat.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns