Selectarea trainerilor pentru modulul “Dezvoltarea abilităților de leadership” în cadrul programului de accelerare a participării femeilor “CIVITA”

Selectarea trainerilor pentru modulul “Dezvoltarea abilităților de leadership” în cadrul programului de accelerare a participării femeilor “CIVITA”

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea a 2 traineri pentru primul modul al proiectului „CIVITA”,care este un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) şi Guvernul Suediei.

Descrierea proiectului:

CIVITA” îşi propune să consolideze buna guvernare şi egalitatea de gen la nivel local, prin abilitarea femeilor din zonele rurale de a avea un rol activ în procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a comunităţilor lor. Pe termen lung, proiectul îşi propune să contribuie, de asemenea, la reducerea sărăciei în comunităţile selectate drept urmare a unei guvernări mai bune, mai orientate spre nevoile oamenilor  şi a sporirii participării femeilor.

Obiectivul concursului:

Obiectivul este desfăşurarea activităţii de instruire folosind metode de predare activ-participative pentru primul modul –  „Dezvoltarea abilităților de leadership”.

Obiectivele specifice sunt:

 1. Realizarea unui suport de curs în format electronic pe tema „Dezvoltarea abilităților de leadership” pentru femeile lidere din localitățile rurale;
 2. Susţinerea activităţilor de instruire folosind metode activ-participative cu tematica „Dezvoltarea abilităților de leadership”;
 3. Monitorizarea şi evaluarea sarcinilor practice oferite participantelor.
 4. Evaluarea iniţială şi finală a participantelor (se va organiza suplimentar o zi de evaluare).

Etapele activităţii:

Trainerul/ trainera va desfăşura următoarele activităţi:

 • Elaborarea  suportului de curs în format electronic cu tematica dată, în conformitate cu cerinţele de proiect, cu necesitățile grupului-țintă şi cu recomandările Echipei de coordonare din cadrul proiectului – suportul va fi predat până la data de – 5 septembrie*.
 • Realizarea activităţii de instruire folosind metode activ-participative cu tematica „Dezvoltarea abilităților de leadership” – 14, 15 septembrie în conformitate cu orarul stabilit de echipa de coordonare a proiectului;
 • Formularea şi monitorizarea activităților efectuate în localități de către participante.
 • Evaluarea iniţială şi finală a participantelor. Se va organiza o zi de evaluare  – 28 septembrie.

*Structura suportului de curs este anexată. Abordările inovatoare sunt salutabile.

 

Modulul „Dezvoltarea abilităților de leadership”va cuprinde:

 • Scopul, obiectivele şi rezultatele preconizate;
 • Delimitări conceptuale asupra leadership-ului;
 • Asemănările şi diferenţele dintre liderii de sex feminin şi masculin;
 • Tipologii, impact şi rezultate, etc.
 • Anexe, bibliografie, material distributiv, etc.

Cerinţe faţă de candidaţi:

– Studii superioare (obligatoriu) în domenii relevante *social/ economic/ sociologic/ psihologic, etc.);

– Experienţă de lucru în cadrul organizaţiilor neguvernamentale;

– Capacităţi şi abilităţi practice de livrare a training-urilor (cel puţin 5 ani de experienţă);

– Livrarea training-urilor în domeniul leadership-ului feminin şi egalității de gen;

– Abilităţi excelente de comunicare şi prezentare;

– Abilităţi de a lucra independent şi în echipă;

– Devotament, entuziasm şi motivaţie.

 

Dosarul va cuprinde:

– CV-ul,

– Lista training-urilor livrate în domeniul Leadership Feminin (Ataşat model);

– Metodologia utilizată pentru livrarea training-ului;

– Oferta estimată (în USD);

– Scrisoarea de intenţie, motivând interesul pentru această sarcină;

– Numele şi datele de contact pentru două persoane de referinţă.

 

Candidații/ candidatele interesați/te vor expedia dosarul la adresa de e-mail: cpd@progen.md.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 25 august, ora 18:00.

 

Persoane de contact: Viorica Doroş tel. 22 23 70 89, e-mail: viorica.doros@progen.md şi Daniela Terzi-Barbăroşie terzi@progen.md

Adresa poştală: Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”

str. Armenească, 13,

MD-2012, Chişinău,

Republica Moldova

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns