Selectarea companiei ce va presta serviciile de chirie a sălii şi alimentare pentru desfășurarea unui set de ateliere de lucru dedicat reprezentanților și reprezentantelor APC

Selectarea companiei ce va presta serviciile de chirie a sălii şi alimentare pentru desfășurarea unui set de ateliere de lucru dedicat reprezentanților și reprezentantelor APC

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă lansarea competiţie deschise pentru selectarea unei companii ce va presta servicii de chirie a sălii și de alimentare pentru beneficiarii şi beneficiarele programului „Susținerea femeilor din Moldova în liderism și participare în procesul decizional”. Proiectul este implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Femei (UN Women), finanțat de către Guvernul Suediei și UN Women.

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă lansarea competiţie deschise pentru selectarea unei companii ce va presta servicii de chirie a sălii și de alimentare pentru beneficiarii şi beneficiarele programului „Susținerea femeilor din Moldova în liderism și participare în procesul decizional”. Proiectul este implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Femei (UN Women), finanțat de către Guvernul Suediei și UN Women.

Descrierea proiectului:

Obiectivul proiectului „ Susținerea femeilor din Moldova în liderism și participare în procesul decizional” este de a consolida capacităţile instituţiilor publice în analiza şi îmbunătăţirea legislaţiei, a politicilor şi bugetelor pentru a îndeplini angajamentele cu privire la egalitatea de gen (cu accent pe ariile unde femeile participă la luarea deciziilor, bugetarea sensibilă la gen, abilitarea și promovarea femeilor, agenda păcii și securității).

Obiectivul concursului: Selectarea unei companii ce va oferi serviciile de chirie a sălii de instruire şi de alimentare (prânz şi 2 pauze de cafea pe zi) necesare pentru desfășurarea a 4 instruiri/ateliere de lucru cu un grup de 20-25 de persoane.

Mai multe multe detalii a se vedea la următorul link: http://progen.md/achizitii

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns