Se caută ONG-uri orientate spre impact!

Se caută ONG-uri orientate spre impact!

Programul Bunelor Practici de Evaluarea Impactului ONG
Anunţ de Participare
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) cu suportul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului FHI 360 Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP) invită organizaţiile ONG-urile beneficiare ale programelor Agenda Schimbării şi Programul Inspiraţie să participe în cadrul Programului Bunelor Practici de Evaluare a Impactului ONG. Participînd în cadrul programului, ONG-urile vor dezvolta capacităţi pentru a măsura impactul organizaţional într-un mod cit mai relevant şi consecvent.
Abordarea programului este foarte practică. Pe durata participării în cadrul programului (decembrie 2011- martie 2012) ONG-urile vor fi asistate în realizarea unui evaluării impactului organizaţional în una dintre ariile de interes ale acestora. Astfel, la sfîrşitul programului ONG-urile participante : (1) vor dezvolta o serie de indicatori de impact organizaţional, (2) vor colecta date primare relevante acestor indicatori, (3) vor realiza un raport de evaluare a impactului şi (4) vor decide modalităţi practice pentru crearea unui sistem de monitorizare şi evaluare orientat spre impactul organizaţional. În tot acest demers, organizaţiile vor fi susţinute de către facilitatorii Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare.
Notă: CPD va facilita efortul de evaluare a impactului (va oferi suport metodologic,suport în colectarea datelor primare, suport în elaborarea raportului e evaluare) dar nu va realiza studiul de evaluare a impactului pentru organizaţiile participante.
Criterii de eligibilitate:
(1)   Angajament ferm al organizaţiilor de a realiza studiul de evaluare a impactului pînă la sfîrşitul programului.
(2)   Desemnarea în cadrul organizaţiei a unei persoane responsabile de coordonare evaluare a impactului.
(3)   Experienţă de cel puţin 3 ani în realizarea programelor, proiectelor care au abordat mai mult sau mai puţin consecvent aceeaşi problemă, aceiaşi beneficiari, aceiaşi zonă geografică.
Organizaţiile care doresc sa participe in cadrul acestui program trebuie sa expedieze formularul completat pînă pe data de 9 decembrie. Persoana de contact Alexei Buzu  (22) 24 13 93 alexeibuzu@gmail.com

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns