Şase organizaţii locale au organizat Săptămîna Transparenţei cu susţinerea CPD

Şase organizaţii locale au organizat Săptămîna Transparenţei cu susţinerea CPD

O organizaţie neguvernamentală puternică construieşte o buna guvernare internă, dar şi se îngrijeşte de consolidarea proceselor de participare comunitară, de asigurarea transparenţei în actul decizional. Astfel, după mai multe instruiri şi sesiuni de informare legate de principiile bunei guvernări, de metodologii de evaluare privind transparenţa în procesul decizional, şase organizaţii neguvernamentale locale (Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor „Excelsior” din s. Băhrineşti, raionul Floreşti, AO ”Perspectiva” din or. Cahul, Centrul de dezvoltare locală Opaci, Căuşeni, Asociaţia femeilor ”Iniţiativa” din or. Străşeni, ONG ”Activ” din com. Lozova, Străşeni, AO “Generaţia Mea”, com. Grătieşti), partenere de implementare a proiectului, au organizat în propriile comunităţi, Săptămâna Transparenţei. Fiecare dintre organizaţii au avut o abordare proprie, apelând la teme şi probleme caracteristice localităţilor pe care le reprezintă.

 

Obiectivele acestor acţiuni se refereau la sensibilizarea tuturor actorilor comunitari asupra îmbunătăţirii activităţii Autorităţilor Publice Locale prin larga consultare a cetăţenilor,  în vederea creşterii transparenţei APL faţă de cetăţeni. Transparenţa actului decizional, activităţile de pledoarie pentru buna guvernare şi egalitate de gen în activitatea APL, participarea cetăţenilor, constituie o bază temeinică pentru asigurarea bunei guvernări la nivel local, dar şi pentru consolidarea însăşi a ONG-urilor participante.
Genericul săptămânii ”A fi cetăţean activ înseamnă nu numai să-ţi cunoşti drepturile şi obligaţiunile, dar să te implici activ şi în alte acţiuni ce se desfăşoară în comunitate” a avut un impact puternic asupra participanţilor, căror le-a fost prezentat Ghidul cetăţeanului activ, elaborat în cadrul proiectului. Ghidul cuprinde informaţii utile, care vor facilita mobilizarea cetăţenilor şi spiritul lor de activism.
În cadrul Săptămânii Transparenţei, organizaţiile partenere au organizat diverse acţiuni (mese rotunde, discuţii cu cetăţenii, conferinţe) cu privire la transparenţa în procesul decizional privind următoarele probleme:
1. Procesul Decizional şi aspecte juridice;
2. Atragerea investiţiilor  în dezvoltarea comunitară;
3. Cetăţenie democrată şi participarea tinerilor;
4. Finanţe şi buget. Colectarea impozitelor ş. a.
În câteva localităţi a fost organizat concursul de eseuri ”Dacă aş fi primar”, la care au participat atât cetăţenii adulţi, cât şi cei mai mici locuitori ai comunităţilor. Lucrările participanţilor abundă de idei şi soluţii foarte bine gândite şi argumentate cu referire la problemele stringente ale comunităţilor.
În centrul localităţilor au fost plasate corturi improvizate, unde cetăţenii făceau popas pentru discuţii de interes comunitar comun. Voluntarii le ofereau broşura ”Ghidul cetăţeanului activ”, sporind interesul participanţilor de a se informa.
Toate Campaniile informative din cadrul Săptămânii Transparenţei au fost desfăşurate sub cerul liber, având genericul  ”Ai dreptul să ştii”.
Ca rezultat, se aşteaptă informarea unui număr cât mai mare de persoane despre drepturile lor de participare, precum şi sporirea numărului de locuitori ai satelor, care se vor implica mult mai activ în procesul de luare a deciziilor.
De menţionat, că APL din localităţi, consilierii locali au fost receptivi, recunoscând importanţa asigurării transparenţei, accesului populaţiei la informare şi necesitatea implicării cetăţenilor în rezolvarea problemelor satului. Lucrătorii primăriei au prezentat informaţii, explicând cetăţenilor drepturile şi obligaţiile lor, în scopul asigurării transparenţei şi a bunei guvernări ş. a.
În majoritatea comunităţilor, evaluarea activităţii pentru Săptămâna Transparenţei a fost efectuată în comun cu reprezentanţii APL, membrii ONG-urilor şi ai Proiectului.
Săptămâna Transparenţei a scos în evidenţă mai multe probleme ce ţin de transparenţă şi bună guvernare, una dintre ele fiind: deciziile nu se fac publice. Cetăţenii nu au solicitat nici o informaţie în scris, ceea ce confirmă  faptul că nu sunt informaţi  şi nu-şi cunosc drepturile.  Nu  se organizează Audieri Publice pe problemele importante,  cetăţenii nu sunt consultaţi.
Sperăm că asemenea activităţi vor avea o contribuţie masivă la sporirea bunei guvernări. Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare” implementează proiectul ”Optimizarea organizaţională a ONG-urilor prin dezvoltarea proceselor interne”, cu sprijinul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul Programului AED ”Consolidarea Societăţii Civile în Moldova”.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns