„Saptămîna Transparenţei” a sensibilizat cetăţeni din peste 18 comunităţi

„Saptămîna Transparenţei” a sensibilizat cetăţeni din peste 18 comunităţi

În perioada 14-18 mai anul curent, 18 comunități din toate regiunile Republicii Moldova, parteneri actuali a Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare”, au desfăşurat  Saptămânii Transparenței în comunitățile din care fac parte. La acest eveniment au participat reprezentanți a ONG-urilor, a Autorităților Publice Locale (APL) cât şi cetățenii comunităților. Această campanie a avut drept scop informarea şi încurajarea participării mai active a bărbaţilor şi femeilor în procesului decizional cât şi sporirea nivelului de transparenţă în activitatea Autorităţilor Publice Locale. În marea majoritate activitățile desfăşurate în cadrul Săptămânii Transparenţei puneau accent pe următoarele arii:
1. Dezvoltarea comunitară şi atragerea investiţiilor;
2. Finanţe şi buget, colectarea impozitelor;
3. Achiziţii publice, business şi comerţ;
4. Reglementarea proprietăţii funciare şi arhitectură;
5. Procesul decizional şi aspecte juridice.
Astfel voluntarii în colaborare cu APL-urile au organizat un şir de activități menite să sensibilizeze cetățenii comunităților privind implicarea activă în rezolvarea problemelor comunității, printre care enumerăm organizarea:
• Meselor rotunde dintre reprezentanții APL-uri şi cetățeni, tinerii manifestând un deosebit interes în acest sens.
• Consultații juridice din partea reprezentanților APL şi organizațiilor obşteşti
• Campanii de informare privind Legea Nr.928 din 11.05.2000 privind Accesul la Informaţie Publice şi Legea nr.239. din 13.11.2008 privind Transparenţa în Procesul Decizional
• Dezbateri publice
• Mese rotunde privind implicarea femeilor în procesul de luare a deciziilor în viața comunitară
• Vizite la Primăriile Comunităților
• Analiza proceselor verbale a şedinţelor consiliului local
• Concursuri de proiecte, precum şi concursuri de fotografii
• Distribuirea Ghidului Cetățeanului Activ de către voluntari. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare a răspuns direct de imprimarea şi distribuirea în localități a câte 1500 de ghiduri, care ulterior au fost distribuite de voluntari printre cetățenii comunităților. In urma analizei datelor putem estima că aproximativ câte 700 locuitori din fiecare localitate au primit Ghidul „Cetățeanului Activ.”
Vrem să menționăm că în cadrul proiectului au fost implicați direct circa 1185 persoane, dintre care 751 femei şi 434 bărbați, iar indirect ajungem la o cifră estimativă de 13000 de persoane. Aceste estimări ne face să credem că proiectul a avut un impact pozitiv de amploare în societate şi ulterior vor avea schimbări pozitive în societate, cetățenii implicându-se mai activ în luarea deciziilor la nivel de comunitate.
Proiectul s-a desfăşurat în cadrul Programului FHI360 Consolidarea Societăţii Civile în Moldova (MCSSP), finanţat de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *