REFORMA CONCEDIULUI DE ÎNGRIJIRE A COPILULUI!

REFORMA CONCEDIULUI DE ÎNGRIJIRE A COPILULUI!

În data de 12 iulie 2018, un grup de deputați a înregistrat proiectul de lege cu scopul de a reforma concediul de îngrijire a copilului. Deputații propun ca din 1 ianuarie 2019 cuantumul lunar al indemnizației pentru creșterea copilului să fie modificat după cum urmează: – 35% din baza de calcul, dar nu mai puțin de 1000 de lei pentru fiecare copil pe întreaga durată a concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani; – 70% din baza de calcul, dar nu mai puțin de 2000 de lei pentru fiecare copil în primele 12 luni în cazul duratei concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani; – 35% din baza de calcul, dar nu mai puțin de 480 de lei pentru fiecare copil în anul doi în cazul duratei concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani.
Recent, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a propus spre consultare un alt proiect de lege privind indemnizațiile privind incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale. Proiectul constă în oferirea posibilității ca dreptul la indemnizația lunară pentru creșterea copilului să fie realizat opțional, și anume: – de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la data împlinirii vârstei de trei ani a acestuia, cu menținerea schemei actuale de acordare și plată a indemnizației de creștere a copilului – în cuantum de 30% din baza de calcul stabilită pentru fiecare an; – de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la data împlinirii vârstei de doi ani a acestuia, în cuantum de 60% – pentru primul an și în cuantum de 30% ; – pentru anul al doilea, din baza de calcul stabilită pentru fiecare an. La alegerea acestei opțiuni, pentru perioada după împlinirea vârstei de doi ani – până la împlinirea vârstei de trei ani, indemnizația lunară pentru creșterea copilului nu se acordă.
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) salută orice inițiativă de reformare a concediului de îngrijire a copilului. Totodată, considerăm că propunerile parvenite atât din Parlament, cât și de la Guvern pot fi îmbunătățite astfel încât acestea să ofere mai multă flexibilitate părinților să beneficieze de acest drept. În acest document, CPD oferă mai multe motive care determină reforma concediului pentru îngrijirea copilului și propune soluții concrete de reformare a acestuia.
Mai multe detalii privind propunerile Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare cu privire la reforma concediului de îngrijire a copilului pot fi accesate în nota analitică atașată.8374_propunerile_cpd_reforma_concediului_de_ingrijire_a_copilului

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns