Raport de evaluare finală a Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020

Raport de evaluare finală a Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020


În anul 2020, s-a încheiat procesul de implementare a Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret
2014-2020. Strategia trasează direcțiile prioritare de dezvoltare a sectorului de tineret și definește un plan specific
de acțiuni. Implicarea directă a tinerilor, a lucrătorilor și organizațiilor de tineret, a altor actori de imediată tangență
în viața politică, economică, socială și culturală a țării a fost unul dintre elementele definitorii ale acestui document
strategic. Scopul Strategiei a constat în a dezvolta și a consolida sectorul de tineret, astfel contribuind la crearea
unui mediu adecvat realizării vieții personale și profesionale a fiecărui tânăr și a fiecărei tinere, inclusiv a celor
din grupurile cu posibilități reduse. Efortul de implementare s-a axat pe patru arii strategice: Participarea tinerilor,
Servicii pentru tineri, Oportunități economice pentru tineri și Consolidarea sectorului de tineret.

Finalizarea etapei de implementare a determinat necesitatea demarării unui proces independent de evaluare
finală a Strategiei. Scopul exercițiului este de a evalua nivelul de implementare a Strategiei Naționale de Dezvoltare
a Sectorului de Tineret (SNDST) și a Planului de acțiuni, gradul de atingere a rezultatelor setate, factorii care au
facilitat/împiedicat realizările de bază. Concluziile și recomandările care rezultă din această evaluare vor servi drept
bază pentru elaborarea unui nou document de politici vizând dezvoltarea sectorului de tineret.

Procesul de evaluare a fost bazat pe următoarele obiective: (1) Înțelegerea faptului cât de relevantă a fost Strategia
pentru nevoile sectorului de tineret din Moldova și ale tinerilor, în general; (2) Analiza măsurii în care au fost atinse
obiectivele și rezultatele planificate în raport cu rezultatele și țintele așteptate; (3) Identificarea practicilor și a
modelelor inovatoare care au contribuit la accelerarea procesului de implementare; (4) Identificarea cauzelor și
a factorilor care au redus și au împiedicat realizarea adecvată a rezultatelor preconizate; (5) Evaluarea gradului
de abordare a principiului nimeni nu este lăsat în urmă în procesul de elaborare și implementare a Strategiei; (6)
Formularea lecțiilor învățate, care urmează să fie luate în considerare la elaborarea următorului document strategic
privind dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova.

Evaluarea Strategiei a fost un efort comun. Aceasta s-a realizat în cadrul Fondului Comun privind dezvoltarea
centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru
Populație.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *