PROPUNERILE CPD PENTRU PLANUL DE ACȚIUNI AL GUVERNULUI PENTRU ANII 2021-2022

PROPUNERILE CPD PENTRU PLANUL DE ACȚIUNI AL GUVERNULUI PENTRU ANII 2021-2022


În contextul iniţierii procesului de elaborare şi consultare a schiţei Planului de Acţiuni al Guvernului, pentru perioada 2021-2022, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) vine să accentuieze importanţa abordării centrate pe necesităţile actuale ale femeilor şi bărbaţilor de către toate Ministerele. Dat fiind specificul transversal al subiectului egalităţii de gen, CPD apreciază faptul că Planul de Acţiuni al Guvernului reflectă unele măsuri ce vin să abordeze unele dintre inechităţile ce afectează disproporţionat femeile şi bărbaţii din Moldova, atunci când ne referim la oportunităţile de angajare în câmpul muncii, accesul la resurse, educaţie, sănătate, securitate şi altele.

 Efortul de promovare a măsurilor orientate spre egalitatea de gen trebuie să continue şi urmează să aibă un caracter complex şi consecvent. Deşi avem un cadru legislativ ce abordează problematica de gen şi sunt implementate strategii şi programe naţionale în sensul depăşirii şi/sau diminuării diferenţelor dintre oportunităţile pentru femei şi bărbaţi, totuşi în Moldova mai persistă inegalităţi semnificative de gen. Conform datelor Indexului Egalităţii de Gen, lansat anual de CPD, s-a identificat o acutizare a inegalităţilor de gen în ultimii ani. Studiul anual permite măsurarea nivelului egalităţii de gen în câteva domenii cheie: sănătate, piața muncii, politică, accesul la resurse, percepții și stereotipuri. Pentru anul 2021 valoarea Indexului a fost estimată la 59 de puncte din 100 posibile. Totodată, Indexul Egalităţii de Gen pentru anul 2021 arată că, după un uşor progres observat în anii precedenţi, în ultimul an jumătate dintre domeniile componente au înregistrat scăderi ale valorilor (Piaţa muncii, Educaţia şi Accesul la Resurse). Acest lucru semnifică nu altceva decât necesitatea de a interveni cu un un răspuns complex şi targhetat de politici publice din partea autorităţilor.

Criza cauzată de pandemia COVID-19 scade şi mai mult din şansele femeilor de a se bucura de oportuniţăţi egale cu bărbaţii. Recentele studii elaborate de CPD, cu privire la impactul pandemiei asupra egalităţii de gen, au evidenţiat că, măsurile instaurate pentru depăşirea efectelor pandemiei, au accentuat inechităţile şi aşa semnificative în divizarea responsabilităţilor de îngirjire şi a determinat o retragere şi mai mare a femeilor de pe piaţa muncii.

În cazul menţinerii tendinţei actuale, Moldova, va atinge un nivel perfect al egalităţii de gen (mai mult de 95 de puncte din 100) peste 204 ani. În anul precedent, în baza calculelor şi a variaţiilor valorilor Indexului Egalităţii de Gen pentru ultimii 10 ani, CPD a estimat că femeile din Moldova se vor bucura de oportuniţăţi egale cu bărbaţii abia peste circa 200 de ani. Estimările actualizate arată că, Moldova, va atinge un nivel perfect al egalităţii de gen (mai mult de 95 de puncte din 100), deja peste 204 ani. Astfel, în loc să avansăm, din contra – stagnăm.

Dat fiind menţinerea şi chiar accentuarea unor inegalităţi de gen, propunem Guvernului să vină cu un răspuns complex şi eficient, prin includerea în noul Plan de Acţiuni a măsurilor exacte ce abordează cele mai semnificative şi relevante diferenţe de gen în domeniile ocupării, educaţiei, sănătăţii, accesului la resurse şi securităţii. CPD, prin intermediul acestui document, înaintează propunerile de completare şi imbunătăţire a schiţei Planului de Acţiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, prin prisma de gen.

 

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *