PROPUNERILE CPD PE MARGINEA PLANULUI DE ACȚIUNI AL GUVERNULUI PENTRU ANUL 2023

PROPUNERILE CPD PE MARGINEA PLANULUI DE ACȚIUNI AL GUVERNULUI PENTRU ANUL 2023


În contextul consultării Planului de Acţiuni al Guvernului pentru anul 2023, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) vine să accentueze importanţa abordării centrate pe necesităţile actuale ale femeilor şi bărbaţilor de către toate Ministerele. Dat fiind specificul transversal al subiectului egalităţii de gen, CPD apreciază faptul că Planul de Acţiuni al Guvernului reflectă măsuri ce vin să abordeze anumite inechităţi ce afectează disproporţionat femeile şi bărbaţii din Moldova, atunci când ne referim la oportunităţile de angajare în câmpul muncii, accesul la resurse, educaţie, sănătate, securitate şi altele.

Republica Moldova a înregistrat progres în anul 2022 în ceea ce privește avansarea egalității de șanse între femei și bărbați în diverse domenii ale vieții socio-economice. Au fost aprobate o serie de modificări legislative pentru care a pledat CPD în ultimii ani având la bază analize, evidențe și date concludente, printre care: (i) măsuri legislative menite să reducă discrepanța salarială dintre femei și bărbați; (ii) reforma concediului de îngrijire a copilului, oferind mai multă flexibilitate părinților, reforma concediului maternal; (iii) introducerea programelor flexibile de muncă; (iv) extinderea măsurilor de încadrare a femeilor pe piața muncii; (iv) inițierea procesului de diversificare a serviciilor de îngrijire a copiilor; (v) aprobarea setului de măsuri privind asigurarea egalității și eliminarea discriminării. Astea sunt doar o parte din progresul înregistrat care va avea impact asupra pieții muncii care conform datelor CPD rămâne a fi un domeniu care înregistrează cele mai mari inegalități de gen.

CPD salută eforturile autorităților realizate până acum în ceea ce privește avansarea egalității de gen și încurajează abordarea în continuare a inegalităților de gen în politicile publice ale Guvernului. În acest sens, CPD vine cu o serie de recomandări pentru Planul de Acțiuni al Guvernului pentru anul 2023 întru reducerea sau depășirea celor mai relevante diferențe de gen și întru asigurarea incluziunii grupurilor vulnerabile.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns