Propunerile Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare pentru reformarea comisiei guvernamentale pentru egalitatea de gen

Propunerile Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare pentru reformarea comisiei guvernamentale pentru egalitatea de gen

I. PROPUNERI
1. Comisia Guvernamentală trebuie să pună în aplicare proceduri prin care va responsabiliza ministerele şi agenţiile guvernamentale pentru implementarea efectivă a Strategiei pentru Asigurarea Egalităţii de Gen 2020.
1.1. Ministerele şi agenţiile guvernamentale vor elabora planurile anuale proprii cu privire la implementarea strategiei pentru Asigurarea Egalităţii de Gen 2020, acestea vor fi expediate Comisiei Guvernamentale pentru comentarii şi aprobare.
1.2. Ministerele şi agenţiile guvernamentale vor expedia rapoarte anuale şi semi anuale cu privire la implementarea planului de acţiuni. Rapoartele vor fi examinate şi aprobate în cadrul şedinţelor Comisiei Guvernamentale.
1.3. Secretariatul Comisiei Guvernamentale va pregăti pentru aprobare formularele tipizate pentru planurile anuale de acţiuni şi raportările semi anuale şi anuale.
1.4. Secretariatul Comisiei Guvernamentale va prezenta aprecieri consolidate (critice) în formă de raport faţă de: (i) calitatea planurilor anuale de acţiuni, (ii) calitatea rapoartelor semi anuale, (iii) calitatea rapoartelor anuale.
1.5. Agenda şedinţelor Comisiei Guvernamentale va include din oficiu şi în mod prioritar subiectele menţionate în punctul 1.4.
1.6. Reprezentanţii Societăţii civile, experți independenţi, reprezentanţii partenerilor de dezvoltare vor prezenta viziuni de alternativă cu privire la rapoartele prezentate de către ministere şi aprecierile făcute de secretariatul Comisiei Guvernamentale.
1.7. Ministerele şi agenţiile guvernamentale care nu se vor conforma cerinţelor stipulate vor fi atenţionate şi constrânse să respecte calendarul şi rigorile de raportare.
2. Comisia Guvernamentală trebuie să pună în aplicare proceduri prin care va responsabiliza ministerele şi agenţiile guvernamentale pentru integrarea dimensiunii egalităţii de gen în elaborarea şi evaluarea politicilor publice sectoriale.
2.1. Ministerele şi agenţiile guvernamentale vor elabora şi emite planuri anuale de gender mainstreaming – planuri de elaborare şi evaluare a politicilor structurale (Programe, Strategii, Programe de Finanţare, etc.) cu integrarea perspectivei dimensiunii egalităţii de gen. Planurile anuale vor detalia modalitatea prin care ministerele în cauză vor asigura un proces pragmatic prin intermediul căruia perspectiva dimensiunii egalităţii de gen va fi asigurată1.
2.2. Ministerele vor raporta anual şi semi anual asupra progresului în implementarea planurilor de gender mainstreaming.
2.3. Secretariatul Comisiei Guvernamentale va elabora metodologia şi formularele necesare, acestea vor fi adoptate de către Comisie pentru a asigura cerinţe unice faţă de toate ministerele şi agenţiile guvernamentale.
2.4. Pentru politicile structurale semnificative2 Comisia Guvernamentală va avea mandat de avizare din perspectiva egalităţii de gen. Responsabil de elaborarea analizei din perspectiva egalităţii de gen va fi ministerul/autoritatea care elaborează politica în cauză.
2.5. Comisia va avea mandatul de a se autosesiza în procesul de avizare/recomandare a incluziunii perspectivei egalităţii de gen în procesul de elaborare a politicilor publice.
2.6. Comisia Guvernamentală va face aprecieri faţă de calitatea procesului de realizare a planurilor de gender mainstreaming şi calitatea procesului de integrare a dimensiunii egalităţii de gen.
2.7. Agenda şedinţelor Comisiei Guvernamentale va include din oficiu şi în mod prioritar examinarea acestor chestiuni.
II. NECESITATEA REFORMELOR
Procesul de elaborare a politicilor nu ţine cont de perspectiva egalităţii de gen.Analizele realizate de către CPD a politicilor publice în anul 2013 şi anul 20143 arată că majoritatea acestora ignoră perspectiva egalităţii de gen. Analizele în cauză încearcă să aprecieze nivelul integrării principiului egalităţii de gen de la 0 (ignoră total) la 4 (încorporează dimensiunea de gen în mod avansat) în baza a 15 indicatori care se referă la trei elemente cheie a ciclului de politici publice şi anume: (i) analiza sectorului din perspectiva egalităţii de gen, (ii) definirea rezultatelor într-un mod care ar ţine cont şi ar promova egalitatea de gen şi (iii) perspectivele de implementare a prevederilor cu privire la egalitatea de gen. Figura de mai jos arată că aproximativ 25 de politici publice structurale adoptate în perioada 2012-2014 sunt oarbe la dimensiunea de gen. Ţinem să menţionăm că Articolul 17. al legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi specifică că în Competenţa Guvernului intră asigurarea integrării în politici, strategii, programe, acte normative şi investiţii financiare a principiului egalităţii între femei şi bărbaţi;
Răspunsul de politici publice pe sectorul agricol trebuie să ţină cont de inegalităţile de gen, fapt care nu se întâmplă. Conform datelor Agenţiei de Intervenţie și Plăţi pentru Agricultură pe anul 2014, 83% dintre beneficiarii subvenţiilor de stat pe toate măsurile au fost bărbaţi și doar 17% femei . Decalajul de 66% arată că acest aspect trebuie să devină o prioritate în toate politicile de dezvoltare a agriculturii. O politică sensibilă la dimensiunea de gen ar contribui la micșorarea decalajelor de gen și în: accesul la finanţe și la tehnică agricolă; ocuparea forţei de muncă în mediul rural. Totodată, la elaborarea Strategiei naţionale, aceste lucruri au fost abordate în mod superficial, după cum arată extrasul din documentul de strategie prezentat mai jos.
Majoritatea deciziilor Comisiei Guvernamentale nu responsabilizează ministerele pentru a promova egalitatea de gen. În perioada aprilie 2010 – iulie 2014 au fost organizate 16 şedinţe de lucru a Comisiei Guvernamentale pentru Egalitate între femei şi bărbaţi, ce au cuprins 59 de subiecte. În decurs de 6 ani, din 59 subiecte foarte puţine decizii au avut un caracter decisiv pentru domeniu. Majoritara deciziilor care ajungeau să fie discutate în cadrul Comisiei Guvernamentale întruneau consensul general. Din totalul celor discutate şi incluse în Procesele Verbale, majoritatea o deţin cele de tip informativ (40 %), fiind urmate de cele orientate spre recomandări de politici (19 %). Nu trebuie de omis nici faptul că ultima şedinţă a fost organizată la 19 iunie 2014.7091_propuneri_reforma_comisiei_guvernamentale

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *