PROGRAMUL DE MENTORAT PENTRU SPECIALIȘTII DIN CADRUL CENTRELOR DE TINERET

PROGRAMUL DE MENTORAT PENTRU SPECIALIȘTII DIN CADRUL CENTRELOR DE TINERET

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), lansează un Program de mentorat, care va oferi suport fiecărui specialist/ fiecărei specialiste de a-și dezvolta capacitățile și cunoștințele într-o anumită filieră.

Începînd cu anul 2020, CPD în cadrul proiectului ”Parteneriate pentru Împuternicirea Tinerilor” oferă suport Centrelor de tineret cu scopul de a îmbunătăți capacitățile instituționale ale acestora în vederea facilitării implicării tinerilor, asigurarea disponibilității serviciilor pentru tineret și participarea comunității. 

În acest context, pentru anul 2021, procesul de consolidare a Centrelor de tineret va fi amplificat și de dimensiunea de formare, capacitare și susținere a  specialiștilor care activează în sectorul de tineret, prin Programul de Mentorat pentru Specialiștii de Tineret.

Programul de Mentorat își propune să capaciteze minim 10 specialiști/specialiste din Centrele de Tineret și va fi desfășurat în perioada Iunie – Octombrie 2021. Activitățile acestuia sunt cuprinse în patru etape majore.

* Programul de Mentorat este realizat de Centrul pentru Parteneriat de Dezvoltare (CPD), în cadrul Fondului comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns