Primul program de mentorat pentru femeile consiliere locale ia amploare

Primul program de mentorat pentru femeile consiliere locale ia amploare

Vineri, 23 octombrie, a demarat cea de-a doua activitate din cadrul Programului de Mentorat,  destinat unui grup de 27 de femei consiliere locale, aflate la primul mandat.

Pe parcursul primei zilei (vineri, 23 octombrie) participantele la proiect, acompaniate de Galina Precup, coordonatoarea programului, au participat la al doilea modul de instruire „Sensibilizare de gen, abordare integratoare de gen în politicile publice locale”. Obiectivele modulului au fost de a le iniţia pe participante în conceptul egalităţii de gen şi a le dezvolta cunoştinţe cu privire la instrumente simple de abordare integratoare în comunitate.

Participantele au abordat diverse aspecte ale problemei, precum promovarea echilibrului şi echităţii de gen, au discutat despre problemele şi stereotipurile de gen în localităţile pe care le reprezintă, au exersat metode de identificare a nevoilor de gen, au meditat asupra rolului acţiunilor afirmative în promovarea femeilor.

Un aspect important a constituit şi analiza surselor puterii de gen, care au menirea să le inspire şi motveze în avansarea lor în carieră şi în politică.

A doua zi, sâmbătă, ghidate de Alexei Buzu, director executiv al CPD, participantele au fost familiarizate cu tehnici  de prioritizare a problemelor comunitare; au elaborat planuri de soluţionare a problemelor depistate, au stabilit indicatori de performanţă.

Tema bunei guvernări a fost luată în dezbatere de întreaga echipă de beneficiare, deoarece fiecare participantă îşi doreşte să aplice un plan persoanl de reformă că să contribuie la perfecţionarea bunei givernări în localităţile unde consăteniii le-au oferit mandat de consilieră.

Astfel, fiecare participată, va elabora propriul plan de reformă, plan pe care va încerca să-l implementeze pe parcursul programului. În acest sens, participantele vor fi susţinute prin intermediul sesiunilor de instruire, consilierea din partea unei mentore, program de granturi mici.

Desigur ca în cadrul unui program de mentorat a fost inevitabilă o prezentare despre relaţii de mentorat de succes, despre exerciţii de identificare a mentorei potrivite pentru fiecare. Acest exerciţiu a fost susţinut de Rodica Ivascu, coordonatoare de proiecte la CPD. Beneficiarele sunt la început de cale, dar manifestă o motivaţie deosebită şi o dorinţă enormă de a schimba lucrurile spre bine în localităţile de unde provin. De aici şi atitudinea foarte serioasa faţă de selectarea mentorei, pe care şi-o doresc să fie o persoană de succes, cu multă experienţă şi dorinţă de a o împărtăşi.

Participantele au motivația de a participa activ în program, dorind să se perfecționeze și să asimileze tot ce e nou și util, să-şi dezvolte abilitățile de lideră, să cunoască mai multe despre procesul de elaborare şi implementare a unui proiect şi să se implice activ în realizarea proiectelor individuale. Concluzia respectivă a fost inspirată de sarcinile practice, elaborate pe marginea primului modul „Leadership feminin în Administraţia publică Locală”. Olga Nicolenco, formatoarea pentru acest modul, cu exigenţa şi abilitatea caracteristică dumneaei, a reuşit să le mobilizeze pe participante, care au descoperit modele de lidere autentice din localităţile proprii.

Un nou modul la care beneficiarele vor deprinde abilităţi de a defini o problemă comunitară şi a găsi soluţii pentru a o rezolva, care se va solda cu scrierea unui proiect, va fi organizat în luna noiembrie.  Însă până atunci urmează o nouă sarcină practică, care le va ajuta pe participante în creşterea profesională şi personală.

Amintim că Programul de Mentorat,  parte componentă a proiectului „Femeile în politică”, este implementat de către Centrul  „Parteneriat pentru Dezvoltare” şi este realizat în parteneriat cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Femei (UN Women), Fundaţia Est-Europeană şi este finanţat de Guvernul Suediei şi Consiliul Europei.

Programul de Mentorat pentru femei consiliere va dura până în luna decembrie 2016.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la telefoanele: 20-71-57; 24-13-93; 23-70-89. www.progen.md

Persoane de contact: Galina Precup, Angela Vâlcu.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns