Prevederea legislativă care discriminează femeile vârstnice pe piața muncii și încalcă angajamentele față de UE

Prevederea legislativă care discriminează femeile vârstnice pe piața muncii și încalcă angajamentele față de UE

”Posibilitatea de a concedia angajatul pentru deținerea statului de pensionar pentru limită de vârstă, are drept efect  discriminarea acestei categorii de persoane în realizarea dreptului la muncă, în special fiind afectate femeile”, este  concluzia analizei ”INECHITĂȚI LATENTE: Vârstnicii pe piața muncii în timp de criză”, elaborată de  Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) cu suportul Fundației Soros Moldova.

Analiza lansată dezvăluie inegalitățile trăite de persoanele vârstnice la locul de muncă, precum și argumentele de ce această prevedere este contraproductivă, discriminatorie și contrară angajamentelor Moldovei față de UE, respectiv se solicită ca această să fie abrogată.

Bărbații și femeile în vârstă sunt afectate în mod diferit de inegalitățile de gen. În cazul femeilor, constatăm că nivelul de ocupare și remunerare (atât la nivel de salariu cât și de pensie) a acestora este mult mai mic comparativ cu cel al bărbaților. În cazul bărbaților constatăm că nivelul de precaritate al muncii este mai mare, nivelul de competențe și studii este mai mic, precum și dorința acestora de a învăța.

Cauzele acestor inegalități de gen sunt diferite. Inegalitățile care afectează femeile vârstnice se referă la politicile proaste legate de pensionare și ocuparea pensionarilor pe piața muncii, politici care în ultimii ani, au fost parțial remediate (egalarea vârstei și stagiului de pensionare, îmbunătățirea modului în care perioada concediului de îngrijire a copilului este asimilată stagiului de cotizare, introducerea pensiei minime). Ocuparea femeilor vârstnice este determinată în mod secundar de puținele oportunități de îngrijire a copiilor cu vârsta de 0-3 ani, astfel, o parte semnificativă a femeilor pensionare sunt nevoite să-și asume roluri de îngrijire și să se retragă de pe piața muncii definitiv. În cazul inegalităților care afectează bărbații, cauzele se referă la factori structurali legați de segregarea acestora în sectoare cu productivitatea mică și informalitate destul de mare. Acest fapt determină un grad mai mare de precaritate a muncii cu riscuri sporite ca drepturile de muncă să nu fie respectate, și o predilecție foarte mică pentru educație continuă și perfecționare.

Pentru a promova ocuparea decentă a vârstnicilor pe piața muncii, autoritățile trebuie să-și asume angajamente ferme, dar ar putea începe prin a elimina prevederi discriminatorii pentru vârstnici și în special pentru femeile vârstnice. Prin legea nr. 188 din 21.09.2017 pentru modificarea și completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 a fost introdus dreptul angajatorului de a concedia – înceta unilateral, din inițiativa angajatorului, contractul individual de muncă pe motiv de deținere de către salariat a statului de pensionar pentru limită de vârstă. 

Posibilitatea de a concedia angajatul pentru deținerea statului de pensionar pentru limită de vârstă, de la sine, are drept efect  discriminarea acestei categorii de persoane în realizarea dreptului la muncă, în special fiind afectate femeile, dat fiind faptul că vârsta de pensionare a femeilor și bărbaților nu este egală. Astfel, aceste prevederi sunt aplicabile unei femei cu vârsta de 60 de ani nu și unui bărbat cu aceeași vârstă. 

Abrogarea  lit. y1) alin.(1) art. 86 ”deținerea de către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă;” din Codul Muncii, este un pas spre restabilirea egalității în sfera raporturile de muncă și eliminarea practicilor discriminatorii și abuzive ale angajatorilor de concediere a vârstnicilor cu statut de pensionar. În condițiile abrogării lit. y1) alin.(1) art. 86 și modificării art.86, lit. e) din Codul Muncii este creată o contrabalanță între asigurarea dreptului la muncă a pensionarilor profesioniști  care corespund cerințelor și crearea noi oportunități de muncă pentru tinerii specialiști. Se va asigura securitatea raporturilor de muncă prin ocuparea funcțiilor doar de profesioniști și încetarea raportului de muncă cu salariații lipsiți de performanță indiferent de vârstă.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *