Prelungirea concursului privind selectarea unui expert in analiza politicilor de non-discriminare pe piata muncii

Prelungirea concursului privind selectarea unui expert in analiza politicilor de non-discriminare pe piata muncii

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea a unui expert în analiza politicilor de anti-discriminare  pe piaţa muncii în cadrul programului „Angajatori pentru Anti-discriminare”. Proiectul este implementat de Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, Moldova în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Egalitate” (CPE), România, și „Asociaţia Businessului European” Moldova şi „Rețeaua Pactului Global Moldova”, având susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Egalitate şi Participare Civică.

Descrierea proiectului:

Proiectul „Angajatori pentru Anti-discriminare” îşi propune să faciliteze implementarea practicilor de non-discriminare în special practici non-discriminare în bază de gen în rândul angajatorilor din Republica Moldova. În prezentul proiect CPD şi CPE promovează şi implementează practici de non-discriminare în bază de gen pe piaţa muncii. Totodată, se va încerca să se piloteze practici de non-discriminare în baza altor criterii (etnie, disabilitate, etc.). Astfel, prin conceptul de discriminare, CPD în mare parte înţelege discriminarea în bază de gen.

Obiectivele ce au fost propuse pentru realizarea acestui proiect sunt următoarele:

1. Pilotarea practicilor de non-discriminare în special a celor în bază de gen în rândul a 15 companii publice şi private,

2. Pledoarie pentru opţiuni practice de reglementare a relaţiilor de muncă prin perspectiva non- discriminării pe criteriul de gen pentru a fi adoptate de către Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi a Familiei.

3. Analiza politicilor publice din perspectiva non-discriminării pe criteriul de gen.

Pentru atingerea obiectivelor setate, în cadrul proiectului au fost propuse un şir de instruiri cu implicarea directă a reprezentanţilor companiilor selectate. Astfel instruirile din cadrul proiectului sunt următoarele:

Cursuri de instruire– Decembrie2012 – Septembrie 2013

· Modul I – Cum se promovează nediscriminarea în companii

· Modul II – Promovarea Egalităţii de Gen în Companii

· Modul III – Dezvoltarea şi implementarea politicilor şi programelor de work & life balance în companii

· Modul IV – Cum promovăm managementul diversității în cadrul companiilor

Obiectivul concursului:

Obiectivul concursului este selectarea expertului ce se va implica în realizarea studiului de analiză a opţiunilor de reglementare propuse de către Guvern cu referire la practicile de non-discriminare în câmpul muncii în RM. Adiţional, în colaborare cu încă un expert din cadrul proiectului se va elabora un proiect de regulament cadru cu privire la aplicarea practicilor de non-discriminare la nivel de companii.

Mai multe multe detalii a se vedea la următorul link: http://progen.md/achizitii

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns