Poziție privind proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie

Poziție privind proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie


 Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) salută inițiativa de revizuire a Regulamentului Sanitar pentru instituțiile de educație timpurie, recunoscând în același timp că modificările propuse sunt insuficiente și nu aduc schimbări substanțiale în îmbunătățirea situației curente.

În opinia noastră, Regulamentul Sanitar necesită revizuiri semnificative și ar trebui supus consultărilor ample cu experți din domeniul sănătății, educației timpurii și protecției copilului, autoritățile publice și prestatori privați, precum și cu reprezentanți ai societății civile. Aceasta evidențiază nevoia unei abordări multidimensionale și a unei înțelegeri aprofundate a nevoilor instituțiilor educaționale și ale beneficiarilor acestora – copiii și familiile lor.

În ultimii ani, Republica Moldova a făcut pași importanți în direcția susținerii familiilor cu copii mici, implementând legislație menită să asigure un echilibru între viața de familie și cea profesională. Totuși, pentru a genera un impact durabil și eficient al acestor măsuri, este esențial să ne concentrăm asupra dezvoltării și extinderii serviciilor de îngrijire a copiilor de vârstă fragedă. Accesul limitat la astfel de servicii – doar 17,5% din copiii cu vârsta de până la 3 ani beneficiază de educație timpurie – necesită un răspuns adecvat prin implementarea de soluții alternative și diversificate de îngrijire.

Apreciem eforturile autorităților în adoptarea unei legi speciale pentru dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire și recunoaștem importanța elaborării și aprobării Programului Național pentru extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Aceste inițiative subliniază angajamentul Republicii Moldova de a crea un mediu favorabil pentru dezvoltarea timpurie a copiilor și de a sprijini familiile în creșterea acestora.

Cu toate acestea, identificăm provocări majore în extinderea serviciilor de creșă publice și private, legate de necesitatea unei modificări a cadrului normativ și alocarea resurselor pentru investiții în infrastructura de educație timpurie.

În procesul de extindere și îmbunătățire a rețelei de creșe publice și private, un aspect crucial îl reprezintă modificările necesare în cadrul normativ. Există un șir de documente legislative care necesită a fi analizate și modificate pentru a sprijini acest obiectiv. Unul dintre aceste documente importante este Hotărârea de Guvern nr. 1211 din 04.11.2016 privind aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie, adoptat în anul 2016 și modificat ulterior în 2017. Acest document esențial, include prevederi specifice care reglementează cele mai importante aspecte ale funcționării instituțiilor de educație timpurie. Unele dintre aceste prevederi sunt neclare, interpretabile și, pe alocuri, învechite, ceea ce poate duce la inconsistențe în aplicarea lor practică. Iar, nerespectarea normelor stabilite în acest document poate duce la interzicerea activității instituției și la aplicarea de sancțiuni conform legislației în vigoare. Având în vedere progresul tehnologic enorm înregistrat în ultimii ani, care a adus soluții moderne și eficiente în domeniul igienei și sănătății, este evidentă necesitatea unei revizuiri și actualizări a acestui regulament pentru a reflecta aceste evoluții și pentru a răspunde nevoilor actuale ale copiilor și instituțiilor educaționale.

Mai mult, în contextul eforturilor Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană, devine imperativ alinierea la standardele internaționale în ceea ce privește educația timpurie. Acest lucru presupune o atenție specială acordată particularităților legate de igienă și sanitație în instituțiile de educație timpurie, asigurând astfel că practicile și infrastructura educațională din Republica Moldova corespund celor mai înalte standarde internaționale. Acest proces de aliniere va contribui la crearea unui mediu educațional mai sigur, mai sănătos și mai propice dezvoltării armonioase a copiilor, în concordanță cu cele mai bune practici și inovații din domeniu.

În contextului celor menționate mai sus, la începutul anului 2024, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), cu suportul Street Child UK și UNFPA Moldova, a efectuat o analiza minuțioasă a tuturor prevederilor actualului Regulament sanitar. Evaluarea regulamentului a fost efectuată ținând cont de mai multe perspective, și anume: conformitatea acestora cu standardele internaționale, compararea acestora cu bunele practici utilizate în alte țări, precum și identificarea acelor prevederi care sunt dificil de aplicat în redacția actuală. În procesul de evaluare, a fost efectuată și o analiză a fezabilității și a impactului fiecărei prevederi asupra bunei funcționări ale instituțiilor de educație timpurie care deja funcționează. De asemenea, matricea include exemple de succes din alte țări privind unele prevederi foarte specifice, oferind astfel noi viziuni asupra unor reglementări din domeniul sanitar. Drept urmare a acestei analize minuțioase, documentul include și propuneri de ajustare ale acestuia, care vin să alinieze prezentul regulament cu cerințele și realitățile actuale ale domeniului sanitar.

În concluzie, Centrele Parteneriat pentru Dezvoltare solicită o reconsiderare a abordării modificării Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie, încurajând o revizuire fundamentală, în baza analizei efectuate și consultarea multilaterală pentru a asigura că actualizările propuse adresează în mod eficient nevoile reale ale copiilor și ale instituțiilor educaționale din Republica Moldova. Aceasta va contribui la consolidarea sistemului educațional timpuriu și va oferi un sprijin mai bun familiilor, asigurând o dezvoltare armonioasă a copiilor din țară.

 

 

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns