“Pentru locuitorii satului Tocuz dialogul comunitar şi consultarea în diverse domenii a devenit realitate”

“Pentru locuitorii satului Tocuz dialogul comunitar şi consultarea în diverse domenii a devenit realitate”

  • Cum a început colaborarea comunității Tocuz cu Programul de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă ”INSPIRĂ și pe ALȚII!”

Liuba Dărănuţă, membră a echipei comunitare

Echipa noastră se numește “Învingătorii”, denumire  sugestivă procesului prin care am trecut pentru realizarea  proiectului ”Centrul de consultare publică şi dialog comunitar”.

Deşi ne doream o colaborare cu Programul de Mentorat ”INSPIRĂ și pe ALȚII!”, noi nu am fost selectaţi din prima în proiect. Poate nu am fost cei/cele mai buni/e  atunci când a avut loc vizita de informare şi documentare organizată de echipa CPD, poate Administraţua Publică Locală nu s-a arătat prea interesată de program… Pentru noi, însă, era important să participăm în acest program, deoarece  conștientizam importanța schimbărilor în plan de informare, consultare, participare,  dar nivelul de pregătire al nostru constituia un obstacol de a iniția acest proces. Am avut, însă, curajul și inspirația să  intervenim cu o adresare către program să ni se permită să participăm măcar la instruiri în special,  în domeniul   dezvoltării incluzive a localității şi am fost acceptate. Deoarece am fost bune în perioada când am învățat, ni s-a oferit șansa să participăm la concursul de granturi mici. Ideea de proiect s-a conturat ca rezultat al discuțiilor cu locuitorii care s-au expus asupra necesității  de a comunica şi  a fi consultați.

  • Ce necesitate stringentă a inspirat echipa să lucreze asupra acestei propuneri de proiect?

Angela Ungurean, coordonatoare de proiect

Cetățenii erau revoltați că APL, din  numele lor, făcea niște lucruri absolut inutile pe banii publici. În propunerea, care a fost scrisă cu participarea mai multor persoane ce reprezentau diferite categorii ale cetățenilor din sat, am descris situația reală şi soluțiile găsite de noi, avându-i  în vedere pe toți locuitorii. Conform analizei, 70 la sută din locuitori nu cunoșteau atribuțiile şi competențele administrației publice, iar 80 la sută din ședințele consiliului se desfășurau doar cu participarea consilierilor şi a unor funcționari publici. În localitate nu se organizau consultări, audieri şi dezbateri publice, chiar dacă 50 la sută din deciziile consiliului prevedeau alocări de surse publice şi legal urmau să fie aprobate doar după consultarea comunității. Întrunirile cu cetățenii nu erau reprezentative şi administrația publică motiva această situație prin lipsa unui spațiu, dotat şi accesibil pentru toate categoriile de locuitori.

  • Care a fost specificul actualului proiect, comparativ cu alte proiecte implementate în localitate?

Melnic Raisa, membră a echipei

Spre deosebire de alte proiecte implementate în localitate, acesta a fost unul deosebit,  deoarece informațiile despre fiecare etapă de realizare au fost difuzate în toate sectoarele satului. Opiniile celor consultați au fost analizate în echipă şi luate în considerație în realizarea activităților şi lucrărilor. Prin aceasta s-a pus baza unor schimbări pentru satul Tocuz, prin asigurarea incluziunii şi participarea cetățenilor la procesul decizional.

Chiar de la bun început echipa comunitară a fost incluzivă antrenând 3 persoane în etate, 4 persoane cu nevoi speciale, 5 tineri, reprezentanți a  familiilor cu mulţi copii, în total 25 de persoane, 15 femei şi 10 bărbați. Membrii echipei comunitare sunt  specialiști în diverse domenii. Toţi am fost solidari în intenția de a avea un spaţiu  unde să ne întâlnim, să discutăm probleme şi să găsim soluţii favorabile pentru toate categoriile de cetățeni.

  • Cât de importantă a fost participarea tuturor categoriilor de locuitori în implementarea proiectului?

Ungureanu Alexandru, membru al echipei comunitare

Mă voi referi la importanța implicării în activități a persoanelor cu nevoi speciale. Când m-au invitat în echipă, credeam că vor să facă față concursului, dar am avut o implicare permanentă. Am realizat activități de informare în sectoare,  prin care am adus valoare proiectului. Pentru mine personal,  a fost benefic, deoarece  am comunicat, am depășit izolarea și dacă consătenii au răspuns la mesajul meu cu contribuție sau au muncit fizic, m-am simțit important. Proiectul dat este un model de atitudine tolerantă și respect față de fiecare cetățean, indiferent de statut și posibilități.

Potîngă Nelea, membră a echipei comunitare

  • Care sunt succesele proiectului dumneavoastră?

Dacă să răspund direct: succesele proiectului constau în nivelul de implicare a localnicilor şi relația de mentorat. Ca rezultat al activităților de informare şi sensibilizare, al transparenței fiecărei etape de implementare a proiectului, s-a reuşit consolidarea şi menținerea unui parteneriat eficient cu persoanele active din comunitate atât la capitolul comunicare, cât şi la capitolul implicare. Astfel, numărul persoanelor care au reacționat la apelul echipei a fost considerabil. Dacă e să ne referim la colectare de fonduri, merită de menţionat, că doar în primele 3 zile au fost colectate peste 15,000.00 MDL şi acest ritm a fost menținut, la final contribuția monetară constituind 73,703.00 MDL. În 19 acţiuni comunitare au participat 863 persoane, dintre care 76  din categoria celor marginalizate.

Relaţia de mentorat pe care am reuşit să o dezvoltăm pe parcursul implementării proiectului a fost una de succes.  Mentora noastră, doamna Margareta Parasca, a acceptat să ne inspire din experiența ei bogată, ne-a ghidat prin inteligenta şi capacitatea de convingere. Deţinând experienţă impresionantă în implementarea proiectelor participative, dumneaei ne-a oferit o considerabilă asistență în planificarea activităților cu cetăţenii. Un alt mare aport adus echipei noastre de către mentoră se datorează relaţiei dumneaei cu absolvenţii gimnaziului, inclusiv din diasporă, fapt care a contribuit considerabil la implicarea acestora în proiect. Contribuţia financiară a diasporei este de peste 11,000.00 MDL.

Golovei Gavril, pensionar, participant la munca de voluntariat

  • Ați participat în proiect în calitate de voluntar, care sunt impresiile?

Proiectul este unul de succes, deoarece locuitorii au înțeles că o investiție nu este doar o reparație sau o construcție, este o lecție din care învățăm să ne susținem reciproc, să ne apreciem și să cerem de la primărie, consilieri să conducă prin experiența oamenilor. M-am înscris în lista voluntarilor, deoarece cunosc cum să atrag cât mai multe persoane, cum să-i conving să participe și să înțeleagă că de la ei se cere nu doar contribuție, dar, principalul, participare. Am vrut să depășim situația când  în majoritatea proiectelor implementate de administrația locală, de la locuitori s-a cerut, altă dată poate și forțat, doar contribuție bănească, iar în final demnitarii și-au atribuit meritul. Aceasta provoacă revoltă, indiferență și pasivitate. Noi, voluntarii, am încurajat echipa să procedeze altfel, să facă cetățenii importanți la toate etapele, iar la final să beneficieze de bunurile create împreună.

Pe parcurs am participat la dezbaterea bugetului gimnaziului, la o ședință cu tinerii și sunt mândru, că munca pe care am depus-o este importantă pentru locuitorii satului.

  • Care rezultat bucură cel mai mult?  

Angela Ungurean, coordonatoarea de proiect

Una dintre sarcinile cele mai anevoioase la prima etapă de implementare a proiectului a fost necesitatea depășirii dificultăților în relația cu primarul localității. Dar datorită faptului că am fost corecţi în comunicarea cu cetăţenii şi ei ne-au susţinut, primarul și-a schimbat atitudinea, a recunoscut meritele echipei și importanța problemei şi a propus consilierilor să aprobe decizia de alocare a 100 mii de lei cu titlu de contribuţie. Este important că prin acţiunile din săptămâna transparenţei echipa comunitară a oferit consilierilor un exemplu de dialog  și informare a cetăţenilor şi au început să acorde atenție acestui aspect discutând cu locuitorii satului  subiectele incluse în agenda lor de lucru.

 

Participarea cetăţenilor la şedinţele consiliului local care se desfăşurau într-o sală neîncăpătoare a primăriei

 

 

 

 

 

Acţiune practică ”Cetăţenii  pentru schimbarea situaţiei”. Şedinţă de informare şi sensibilizare.

 

 

 

 

 

Centtru modern şi dotat, pentru a găzdui evenimente şi activităţi pentru toate categoriile de locuitori

 

 

 

 

 

Imagini de la venimentul de  finalizare. Deschiderea centrului  de consultare publică şi dialog comunitar.

 

 

 

 

 

Organizarea săptămânii transparenţei în APL şi instituţiile publice

 

 

 

 

 

Training  „Angajament civic şi participare”

 

 

 

 

 

”Actorii comunitari atribuţii  şi competenţe. Noţiune de dialog comunitar

 

 

 

 

 

Pozele din acest articol reprezintă activitatea echipei comunitare, inclusiv din perioada de până la pandemia cu COVID 19.

Proiectul comunitar este realizat prin Programul de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă, componentă a proiectului “Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale”, implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns