Opinia Centrului “Parteneriat pentru Dezvoltare” cu referire la Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei Naționale privind Ocuparea Forței de Muncă pentru anii 2017-2021

Opinia Centrului “Parteneriat pentru Dezvoltare” cu referire la Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei Naționale privind Ocuparea Forței de Muncă pentru anii 2017-2021

Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) susţine iniţiativa Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale privind elaborarea planuluide acţiuni pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei Naţionale privind Ocuparea Forţei de Muncă 2017-2021. Este plauzibil faptul că planul integrează anumite acţiuni de stimulare a participării femeilor pe piaţa muncii, însă CPD consideră că aceste acţiuni nu prevăd reforme structurale şi nu vor contribui la îmbunătăţirea situaţiei actuale. Astfel, CPD vine cu un set de recomandări, a căror implementare o consideră substanţială pentru diminuarea inegalităţilor între femei şi bărbaţi în câmpul muncii.

(i)   Context

Inegalităţile de gen pe piaţa muncii au rămas aceleaşi sau chiar s-au ȋnrăutăţit ȋn ultimii şase ani. Conform datelor statistice disponibile, se atestă faptul că ȋn câmpul muncii ȋncă mai persistă discriminare pronunţată de gen: (i) femeile continuă să ȋnregistreze o pondere mai mică de ocupare comparativ cu bărbaţii (ȋn 2016 – 39% femei şi 43% bărbaţi), (ii) rata şomajului ȋn rândul bărbaţilor e mai mare decât a femeilor (5,5% bărbaţi şi 2,9% femei) şi (iii) rata de inactivitate ȋn rândul femeilor e mai pronunţată decât cea a bărbaţilor (59,9% femei şi 54,6% bărbaţi). Printre factorii ce cauzează această situaţie se enumeră: (i) politicile publice cu privire la concediul de în­grijire a copilului nu încurajează bărbații să bene­ficieze de el, acesta fiind mult prea lung comparativ cu alte țări din UE și OECD; (ii) serviciile de educație antepreșcolară (0-3 ani) sunt puțin accesibile; (iii) rolurile tradiționale de gen persistă.

Informația detaliată și recomandările propuse de CPD sunt reflectate în documentul atașat. 4428_opinia_cpd_planul_2018_implementarea_snofm

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns