OPINIA CENTRULUI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE CU PRIVIRE LA PROIECTUL PROGRAMULUI DE STIMULARE A REVENIRILOR ȘI FACILITARE A (RE)INTEGRĂRII CETĂȚENILOR REPUBLICII MOLDOVA IMPLICAȚI ÎN PROCESUL DE MIGRAȚIE PENTRU ANII 2022 – 2026

OPINIA CENTRULUI PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE CU PRIVIRE LA PROIECTUL PROGRAMULUI DE STIMULARE A REVENIRILOR ȘI FACILITARE A (RE)INTEGRĂRII CETĂȚENILOR REPUBLICII MOLDOVA IMPLICAȚI ÎN PROCESUL DE MIGRAȚIE PENTRU ANII 2022 – 2026


În contextul consultărilor publice organizate de către Cancelaria de Stat, Biroul Relații cu Diaspora pe marginea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Programului național de stimulare a revenirilor și facilitare a (re)integrării cetățenilor Republicii Moldova implicați în procesul de migrație pentru anii 2022-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) își exprimă suportul și salută această inițiativă, venind, totodată, cu o serie de recomandări menite să sporească egalitatea de șanse și oportunități între femei și bărbați antrenați în procese migraționale.

CONSTATĂRI ȘI RECOMANDĂRI

 RECOMANDĂRI OBIECTIVUL 1

1.Constatări generale: Rezultatele scontate (pag. 15) și indicatorii de impact (pag. 18) coincid, în mare parte. O parte dintre indicatori/rezultatele scontate nu se referă direct la obiectivul 1 (rezultatele scontate 2 și 4). Indicatorul de impact 1 este, de fapt, un indicator de produs. În planul de acțiuni este oferit doar un singur indicator. Indicatorii la nivel de acțiuni individuale sunt generice (nu au ținte exacte), fapt care va face procesul de evaluare mult mai dificil. Unele activități sunt definite ca fiind obiective sau deziderate de politici (activitatea 1.2, activitatea 1.3). Activitățile arondate obiectivului 1 au o logică fragmentară – de exemplu, activitatea 1.1 nu este urmată de emiterea unor recomandări sau remedii de politici publice, cu monitorizarea și/sau oferirea de suport ministerelor de linie pentru implementarea acestora.

2. Constatare relevantă pentru dimensiunea egalității de gen: rezultatele și acțiunile propuse nu integrează deplin perspectiva egalității de gen.

3. Recomandări generale: de a clarifica cu exactitate ce tipuri de indicatori/rezultate vor fi utilizați în măsurarea impactului și a progresului anual de implementare a Programului. Pentru fiecare tip de rezultat și acțiune de indicat indicatorul, ținta, sursa de documentare și timpul colectării. Planul de acțiuni de restructurat în clustere de inițiative care vor fi legate de rezultatele intermediare ale obiectivului strategic.

4. Recomandări pentru consolidarea dimensiunii egalității de gen: introducerea unui rezultat preconizat legat de consolidarea capacităților instituționale pentru egalitatea de gen. La modul practic aceasta ar implica următoarele intervenții pentru Planul de Acțiuni: desemnarea unității de gen, planificarea activităților de consolidare a capacităților de analiză și integrare a dimensiunii egalității de gen, revizuirea cadrului de monitorizare și evaluarea a programelor relevante din perspectiva egalității de gen, analiza programelor de suport și reintegrare din perspectiva egalității de gen și ajustarea acestora. Adițional am sugera ca în procesul de implementare a Acțiunilor 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, să fie considerată dimensiunea egalității de gen în tr-un mod mai temeinic, ori aceste potențiale intervenții sunt relevante din această perspectivă.

RECOMANDĂRI OBIECTIVUL 2

5. Constatări generale: activitățile arondate acestui obiectiv nu vor determina realizarea rezultatelor preconizate. Unele activități sunt formulate ca deziderate/obiective de politică (activitatea 2.8, 2.12, 2.13,2.18). Unele activități propuse nu sunt legate (în mod logic) de nici un rezultat preconizat (activitatea 2.2, activitatea 2.4, activitatea 2.6, activitatea 2.7, activitatea 2.9). În planul de acțiuni nu sunt prevăzute acțiuni pentru realizarea rezultatului preconizat 7, activitățile legate de domeniul de sănătate sunt sumare.

6. Constatare relevantă pentru egalitatea de gen: rezultatele și acțiunile propuse nu integrează deplin perspectiva egalității de gen.

7. Recomandări generale: planul de acțiuni urmează a fi ajustat într-un mod în care va permite realizarea rezultatelor preconizate (reducerea numărului de rezultate preconizate sau planificarea mai multor intervenții comprehensive și ambițioase).

8. Recomandări pentru consolidarea dimensiunii egalității de gen: deoarece există inegalități semnificative în ceea ce privește accesul la servicii de angajare, educație și sănătate, unul dintre rezultatele preconizate în cadrul acestui obiectiv trebuie să vizeze reducerea inegalităților de gen. În planul de acțiuni, acest rezultat urmează a fi realizat prin intermediul următoarelor activități: analiza barierelor de acces la servicii e ocupare și sănătate din perspectiva egalității de gen, ajustarea, dezvoltarea și pilotarea unor module de outreach pentru serviciile în cauză ținând cont de perspectiva egalității de gen, evaluarea procesului de pilotare și ajustarea cadrului legal sau procedural relevant pentru ca acestea să fie încorporate în modelul de bază de prestare a serviciilor. Adițional, considerăm că pentru activitățile de instruire ar fi oportun de a integra (acolo unde este fezabil și relevant) elemente ce țin de reducerea stereotipurilor de gen. Pentru activitățile ce țin de realizarea profilurilor migraționale și elaborarea planurilor locale de susținere – integrarea dimensiunii egalității de gen este foarte relevantă.

RECOMANDĂRI OBIECTIVUL 3

 9. Constatări generale: logica de intervenție a planului de acțiuni este mai clară în raport cu rezultatele preconizate. Activitatea 3.10 trebuie să fie legată de obiectivul 2.

10. Constatare relevantă pentru egalitatea de gen: perspectiva dimensiunii de gen este mai vizibilă, în special la formularea obiectivului și a câtorva indicatori.

11. Recomandări generale: N/A

12. Recomandări pentru consolidarea dimensiunii egalității de gen: extinderea programelor sau crearea programelor noi de suport trebuie să prevadă module adiționale de outreach, informare, mentorat și suport individual pentru femeile migrante. În acest sens, realizarea activităților 3.3 și 3.5 ar necesita realizarea analizelor din perspectiva egalității de gen.

RECOMANDĂRI OBIECTIVUL 4

13. Constatări generale: Înțelegerea noastră a rolului comunicării în cadrul acestui obiectiv este legată de comunicarea ca precondiție de participare a migranților în procesul decizional. Efortul de comunicare și informare pentru a facilita accesul la servicii (activitatea 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8) trebuie să se regăsească în planul de activități pentru realizarea obiectivului 2. Rezultatul scontat 2 al acestui obiectiv se referă la activitatea 2.3, acest fapt va crea dificultăți în procesul de monitorizare și evaluare. Planul de acțiuni nu prevede intervenții pentru realizarea Rezultatelor scontate 3 și 4.

14. Constatare relevantă pentru egalitatea de gen: rezultatele și acțiunile propuse nu integrează deplin perspectiva egalității de gen.

15. Recomandări generale: logica de intervenție urmează a fi clarificată conform constatărilor de mai sus.

16. Recomandări pentru consolidarea dimensiunii egalității de gen: un rezultat scontat al acestui obiectiv ar trebui să fie asigurarea unei reprezentări echitabile pentru femei și bărbați și reducerea inegalităților de implicare și participare dintre femei și bărbați migranți. În acest sens, trebuie analizat și îmbunătățit modul de desemnare/participare/selectare a reprezentanților în CIDMD, CLDMD și GUD. Programele de mobilizare și stimulare a participării migranților trebuie să stabilească obiective de asigurare a participării egale pentru femei și bărbați. Adițional, în contextul suportului oferit organizațiilor din diasporă, ar putea fi considerate opțiune de a susține organizații care au obiective legate de promovarea egalității de gen și a incluziunii în general.

 

 

*Acest document este realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), în cadrul proiectului “Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”, implementat din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

 

 

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *