Notă analitică. Trei soluții pentru egalitatea de gen în educație

Notă analitică. Trei soluții pentru egalitatea de gen în educație

Educaţia este un domeniu în care nivelul egalităţii de gen nu s-a modificat semnificativ în ultimii ani. Măsurată prin intermediul indexului egalităţii de gen (de la 0 la 100), educaţia avea în anul 2014 un punctaj al egalităţii de 54. În anul 2009 valoarea indexului era de 55, fapt care indică că politicile din domeniul educaţiei, precum şi cele menite să asigure egalitatea de gen (Programul Naţional de Asigurare a Egalităţii de Gen 2010-2015) nu au fost destul de eficiente din această perspectivă.

Există trei preocupări majore cu privire la egalitatea de gen în educaţie. Acestea sunt următoarele: (i) reconcilierea vieţii profesionale şi cea de familie pentru femei devine tot mai dificilă, în special din cauza accesului limitat la servicii de creşă, (ii) există diferenţe de gen în performanţele academice (fetele au o reuşită medie mai înaltă decât a băieţilor), (iii) în ultimii ani s-a accentuat segregarea de gen în selectarea opţiunilor de studii post gimnaziale.

Diferenţele de gen în performanţa academică sunt suficient de relevante. Diferenţele de gen sunt semnificative, în comparaţie cu alte elemente care pot fi considerate relevante performanţei academice. Dacă am împărţi aceste elemente în două categorii: prima, cu referire la sistemul educaţional, care se referă la: caracteristicile clasei (clase cu un număr mare sau mic de elevi), instituţiei de învăţământ (privată sau publică, din mediul urban sau rural), gradul didactic al profesorului etc.; şi a doua, ce ţine de caracteristicile personale ale elevilor, incluzând elemente precum: nivelul de acces la calculator al elevilor, nivelul de venituri a familiei, dacă a frecventat copilul grădiniţa sau nu, atestăm că perspectiva genului se dovedește a fi destul de semnificativă în comparaţie atât cu elementele ce ţin de sistemul educaţional cât şi cu cele ce se referă la caracteristicile elevilor în explicarea diferenţelor în performanţa academică.

Segregarea academică a rămas neschimbata in ultimii 5 ani. Băieţii tind să aleagă mai mult specialităţi legate de profilul real (ştiinţe exacte, inginerie, tehnologii de fabricare, tehnologie chimică, arhitectură şi construcţii), iar fetele optează, în deosebi, pentru specializări legate de profilul umanist (arte, ştiinţe umanistice, politice, sociale, istorie, cultură, asistenţa socială, ştiinţe ale comunicării).

Inegalităţile legate de performanţa şi segregarea academică sunt determinate, în special, de rolurile şi stereotipurile de gen, aşa zisa socializare de gen a fetelor şi băieţilor. Stereotipurile de gen care stau la baza acestei socializări de gen pot fi grupate în două categorii: (i) cele legate de modul de învăţare abăieţilor şi fetelor, şi (ii) cele legate de rolurile de gen în ceea ce priveşte cariera şi viaţa de familie.

Este nevoie de o abordare pragmatică – 3 intervenţii majore şi 2 precondiţii. Intervenţiile de reducere a inegalităţilor de gen în domeniul educaţiei trebuie în mod prioritar să vizeze: (i) extinderea accesului la servicii de creşe, fapt care va facilita semnificativ posibilitatea femeilor, dar şi a bărbaţilor, să reconcilieze viaţa profesională cu cea de familie; (ii) un efort mai comprehensiv de promovare a lecturii în rîndul elevilor, în special a băieţilor, (iii) integrarea soluţiilor TIC în procesul educaţional, în special pentru elevii din zonele rurale, care nu au acces deplin la tehnologii informaţionale şi internet. Totodată, pentru ca aceste priorităţi să fie implementate cu succes, Ministerul Educaţiei trebuie să se asigure că: (i) colectează date desegregate pe criteriul de gen, în special cele care ţin de performanţa academică, (ii) tematica educaţiei pentru gen este o preocupare explicită şi concentrată, iar invizibilitatea de gen din programele şi materialele curriculare este exclusă şi nu promovează stereotipuri de gen.1103_analiza_egalitatii_gen_educatie

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *