(Nota analitica) Reformarea Sistemului de Pensii prin prisma Egalității de Gen

(Nota analitica) Reformarea Sistemului de Pensii prin prisma Egalității de Gen

Unul din obiectivele esenţiale ale Strategiei naționale de dezvoltare a Republicii Moldova ”Moldova 2020” este un ”Sistem de pensii: echitabil și sustenabil”1. În anul 2013, Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) a lansat o discuție publică cu privire la reformarea sistemului de pensii. Necesitatea respectivei reformări este dictată de situația demografică care se înrăutățește, de vulnerabilitatea vârstnicilor la sărăcie din cauza pensiei mici, de costurile crescânde ale sistemului de asigurări sociale și, nu în ultimul rând, de ne-sustenabilitatea acestui sistem pe termen lung. Chiar și înainte de lansarea dezbaterilor de către MMPSF, mai multe studii au abordat această temă și au oferit diverse propuneri de reformare a sistemului de pensii2. Toate aceste analize jonglează cu un mix de potențiale reforme: mărirea vârstei de pensionare și eventuala echivalare a acestei vârste pentru bărbați și femei, majorarea contribuțiilor la Fondul de asigurări sociale, introducerea Pilonului II de pensii bazat pe acumulări individuale, abolirea schemelor de pensionare privilegiată, reformarea formulei de calcul a pensiei. Cu regret, nici unul din aceste studii nu abordează în profunzime dimensiunea de gen a pensiilor în Moldova, deși femeile constituie aproximativ 70% dintre pensionari3.
În această notă analitică, ne propunem să analizăm sistemul actual de pensii și propunerile de reformare prin prisma egalității de gen. De la început, vom prezenta pe scurt Cadrul Legislativ ce se referă la pensiile în Moldova; apoi, ne vom referi la tendințele demografice și ne-sustenabilitatea sistemului actual de pensii; după o analiză a sărăciei printre vârstnici și aspectului de gen al sistemului, vom compara situația din Moldova cu țările Uniunii Europene; și, într-un final, ne vom axa pe aspectul de gen al reformelor propuse la sistemul de pensii și vom schița aspectele de care trebuie să țină cont orice reformă a sistemului actual.
Premizele care vor fi analizate în detaliu în această notă sunt următoarele: 1. Sistemul actual de pensii este ne-sustenabil pe termen lung; 2. Majoritatea pensionarilor sunt femei; 3. Mărimea medie a pensiei este sub valoarea medie a minimului de existență, deci, vârstnicii sunt una din categoriile cele mai vulnerabile la sărăcie; 4. Există un decalaj între mărimea pensiilor la bărbați și femei, care s-a mărit în ultimii 10 ani; 5. Astfel, există un risc sporit de sărăcie la vârstă înaintată pentru femei. Luând în considerație acești factori, vom analiza măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru a stabiliza și diminua decalajul de gen în pensii.
Este important de menționat că această notă analitică se va axa, în primul rând, pe pensia pentru limită de vârstă și parțial pe pensia de urmaș, când aceasta se referă la văduva care încasează pensia soțului decedat. O analiză din perspectiva de gen a pensiilor de invaliditate este în afara scopului acestei note, dar, cu siguranță, merită atenție într-o altă lucrare.6827_reforma_pensii_final

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *