Nota analitica: Importanța Concediului Paternal pentru Egalitatea de Gen

Nota analitica: Importanța Concediului Paternal pentru Egalitatea de Gen

Recent, Guvernul Republicii Moldova, la inițiativa Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a aprobat o hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în vederea armonizării legislației naționale la prevederile Legii nr.5 din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați. Una din modificările propuse a fost introducerea Articolului 1241 la Codul Muncii – acordarea concediului paternal de 14 zile calendaristice.

Această notă analitică vine să susțină inițiativa Guvernului și să elucideze importanța Concediului Paternal pentru: 1) implicarea continuă a femeilor cu copii de vârstă preșcolară pe piața muncii; 2) diminuarea stereotipurilor de gen în societate; 3) implicarea mai activă a taților în creșterea și educarea copiilor și, nu în ultimul rând, 4) micșorarea decalajului de gen în munci neplătite.
Cu toate acestea, pentru ca concediul de paternitate să aibă eficiență maximă în ceea ce privește însuși beneficierea taților noi-născuților de el, nota analitică vine să recomande următoarele:
(1)Considerarea opțiunii achitării integrale (100%) a concediului paternal din fondul de Asigurări Sociale;
(2) Considerarea specificării în proiectul de lege că pe parcursul concediului paternal, beneficiarului i se va achita 100% din salariu, cel puțin în prima săptămână;
(3)Menținerea formulării existente de ”concediu paternal” pentru a elimina orice confuzie referitor la cine sunt beneficiarii acestui concediu și a accentua că acest concediu este ne-transferabil și exclusiv oferit taților;
(4) Includerea unui punct care să prevadă că instituțiile statului sunt obligate să încurajeze salariații în vederea beneficierii de concediul paternal.4311_concediu_de_paternitate

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns