MOLDOVA INEGALĂ: Analiza celor mai relevante inegalități din Republica Moldova 2021

MOLDOVA INEGALĂ: Analiza celor mai relevante inegalități din Republica Moldova 2021


Prin intermediul acestei analize s-a propus să fie identificate tendinţele cu referire la inegalităţile de bază pentru grupurile vulnerabile din Moldova. Acesta este al treilea raport de monitorizare. Primele două rapoarte au fost elaborate în 2017 şi 2019 şi au permis să fie identificate disparităţile în bunăstare pentru femeile şi bărbaţii din categoriile mai des marginalizate.

Inegalitățile au fost identificate şi analizate, în mod prioritar, prin prisma a patru perspective: de gen (bărbați și femei), de vârstă (tineri și vârstnici), dizabilitate și etnia Romă. Complementar, au fost abordate inegalităţile în profil teritorial – mediul urban, rural, raional, în dependenţă de bunăstarea financiară şi nivelul educaţional. Inegalitățile sunt identificate în baza unei simple analize distribuționale a efectelor pozitive asociate domeniului, cât și a celor negative. Analiza pornește de la premisa centrală că într-o societate lipsită de discriminare și excludere a unor grupuri, ponderea efectelor pozitive și negative asociate unui domeniu trebuie să fie egale pentru toate grupurile, iar diferența dintre acestea reflectă gradul de inegalitate dintre grupurile respective.

Precum în ediţia precedentă, inegalităţile au fost examinate pentru cinci domenii relevante: (i) Veniturile – analiza nivelului de sărăcie, analiza deprivării relative și analiza veniturilor; (ii) Serviciile comunitare – accesul, costul și calitatea serviciilor locale, precum ar fi apa și sanitație, iluminarea străzilor, gestionarea deșeurilor, etc.; (iii) Participarea – nivelul și disponibilitatea de participare în procesul de luare a deciziilor la nivel local; (iv) Sănătatea – accesul la asigurarea medicală și servicii medicale de bază; (v) Securitatea – percepțiile cu privire la securitatea personală și cea din comunitate, precum și prevalența formelor de violență în bază de gen.

Analiza a permis să fie conturate unele constatări de bază: (i) în ultimii ani sunt observate unele progrese în diminuare anumitor inegalitaţi la care sunt expuse grupurile vulnerabile (spre exemplu în domeniul accesului serviciilor comunitare, securităţii, participării etc.), (ii) cu toate acestea, dat fiind persistenţa unor inechităţi semnificative, efortul autorităţilor urmează să continue prin elaborare de documente de politici publice incluzive, care abordează cele mai relevante şi actuale disparităţi specifice femeilor şi bărbaţilor din grupurile mai des supuse excluziunii sociale.

Raportul este realizat în cadrul proiectului „Inițiativa comună de promovare a oportunităților egale”, implementat de Fundaţia Est-Europeană şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Suedia. Inițiativa își propune să îmbunătățească situația grupurilor marginalizate și vulnerabile, prin promovarea principiului egalității și nediscriminării în elaborarea și implementarea politicilor publice.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns