Moldova Incluzivă – Propuneri pentru Programul de Guvernare 2021-2025!

Moldova Incluzivă – Propuneri pentru Programul de Guvernare 2021-2025!


Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova (CNTM), Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD), Platforma pentru Îmbătrânire Activă, Coaliția Vocea Romilor (CVR) lansează documentul de recomandări pentru o Moldovă Incluzivă.  Documentul conține priorități de reformă pentru creșterea nivelului de respectare a drepturilor omului, reducerea inegalităților și asigurarea incluziunii pe 4 domenii cheie: piața muncii, educație, sănătate și protecție socială, din perspectiva a 5 grupuri: tineri, vârstnici, persoane cu dizabilități, populația romă și egalitate de gen.

N0i, organizațiile semnatare, ne dorim O SOCIETATE INCLUZIVĂ. Incluziunea este o precondiție ca toți membrii/membrele societății să fie capabili/le și motivați/motivate să participe la activități civice, sociale, economice și politice, atât la nivel local, cât și la cel național. Împreună putem contribui la  formarea unei societăți în care majoritatea simt că joacă un rol în aceasta, au acces la nevoile lor de bază / mijloace de trai și au posibilitatea de a fi implicați în toate procesele publice. În acest context, îndemnăm Guvernul și Parlamentul să-și asume prioritățile de reformă din acest document. Ne dorim ca incluziunea și egalitatea de gen să devină o prioritate pentru autoritățile publice.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns