Natalia Covrig

Natalia Covrig

Analistă de Politici Publice, Coordonatoare de Proiect

Centrul National de Studii si Informare pentru Problemele Femeii „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD). Licenţiată în sociologie, magistru în ştiinţe sociale. Domenii de interes:Planificare strategică, Concilierea vieții de familie cu viața profesională, Managementul proiectelor, Metodologia de cercetare socială, Analiza datelor.


Mai 2018 – Prezent

Junior Gender Expert – Proiectul “Susținerea liderismului și participării femeilor la luarea deciziilor în Republica Moldova”, implementat de CPD în cadrul Acordului de colaborare în baza de proiecte cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor), finanțat de Guvernul Suediei și UN Women.

Februarie 2018 – Prezent

Directoare de proiect – ”Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării”, Implementat cu suportul financiar al Uniunii Europene

Iulie 2017 – Prezent

Analistă de politici publice – Proiectul ”Inițiativă comună pentru egalitatea de șanse – Faza II”, Implementat cu suportul financiar al Agenției Sudeze pentru Dezvoltare și Cooperare

Ianuarie 2016 – Iunie 2017

Asistentă de cercetare – Proiectul ”Inițiativă comună pentru egalitatea de șanse” , Implementat cu suportul financiar al Agenției Sudeze pentru Dezvoltare și Cooperare

Decembrie 2014 –Decembrie 2015

Asistentă de proiect – Programul Naţional de Mentorat pentru Femei din Sistemul Afacerilor Interne „INSPIR-O!”, în cadrul Centrului „Parteneriat pentru Dezvoltare ”Implementat cu suportul financiar al Fundației Est-Europene și Ambasadei SUA

2014

Asistentă de proiect „Angajatori pentru Non-Discriminare”, FHI 360 Moldova, USAID

Asistentă de proiect în cadrul „INSPIR-O!” – Programul Naţional de Mentorat pentru Femei din Sistemul Afacerilor Interne, Fundaţia Est-Europeană şi Ambasada Americii in Republica Moldova

2013

Asistent de proiect – „Abilitarea femeilor din comunităţile rurale”, CPD, Fundaţia Soros Moldova

2012-2013

Coordonatoare de proiect – „Tu guvernezi universitatea”, Centrul Național pentru Transparență si Drepturile Omului (CNTDO), Open Society Institute

Coordonatoare pe cercetare – Proiectul „Universități fără corupție”, Centrul Național pentru Transparență si Drepturile Omului (CNTDO), Open Society Institute

2011

Operator pentru colectarea şi procesarea datelor, Centrul de Cercetări Sociologice