Galina Precup

Galina Precup

Vice Directoare, Coordonatoare de proiect

Licenţiată in filologie şi ştiinţe ale jurnalisticii. Studii în ştiinţe ale comunicării. Domenii de interes prioritar: Cadrul conceptual al egalităţii de gen. Abordarea integratoare a egalităţii de gen. Dimensiunea de gen pe piaţa muncii şi în procese de luare a deciziilor. Politicile de gen. Educaţie de gen. Educaţie interculturală. Leadership feminin. Advocacy şi lobby comunitar.Managementul ONG-urilor.


Ianuarie 2015 – prezent

Vice Directoare, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare CPD

Ianuarie 2009 – Decembrie 2011

Vice Directoare CPD, directoarea programului “Dezvoltare comunitară”

Octombrie 1998 – Martie2006

Directoare executivă a Centrului Naţional de Studii şi Informare pentru Problemele Femeii

Aprilie 1997 – August 1998

Şefa Direcţiei principale tineret, Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova

1981 – 1997

Redactor-şef, revista pentru copii “Alunelul”

1975 – 1981

Şefă secţie, revista “Femeia Moldovei”

2010 – 2011

Membră a Comisiei guvernamentale pentru egalitatea între femei şi bărbaţi.

Expertă în grupul de elaborare a Planului Naţional de Acţiuni în domeniul drepturilor Omului în Republica Moldova pentru perioada 2004-2008; autoare a capitolelor „Prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane”, „Şanse egale pentru femei şi bărbaţi”, „Prevenirea violenţei faţă de femei”

Militantă pentru drepturile femeii. Membră a comitetelor de coordonare  a diverse proiecte naţionale şi internaţionale privind promovarea drepturilor femeii, expert în grupuri de elaborare a Planurilor Naţionale de Acţiuni în domeniul drepturilor Omului în Republica Moldova. Autoare a unor studii şi rapoarte privind situaţia egalităţii de gen; membră a echipelor de coordonare şi implementare a proiectelor CPD; participantă la activităţi relevante naţionale şi internaţionale.