Cristina Cojocaru

Cristina Cojocaru

Asistentă de proiect

Cojocaru Cristina, licențiată în științe economice, activează în domeniul organizațiilor neguvernamentale începând cu luna mai 2016. În această perioadă a fost implicată în diverse proiecte care au contribuit la consolidarea capacității naționale de a oferi educație antreprenorială în instituțiile de învățământ profesional tehnic; creșterea posibilităților de angajare și inițierea afacerii în rândul absolvenților școlilor profesionale; promovarea abilităților de lucru și de generare a veniturilor, cu accent pe spiritul antreprenorial; asigurarea accesului la servicii de ghidare în carieră inclusive și egale din perspectiva de gen, care sprijină abilitarea economică și integrarea pe piața muncii a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic, și totodată, dezvoltarea unui mecanism coerent de ghidare în carieră la nivel regional / teritorial. Din 2022 este parte a echipei CPD, fiind implicată în câteva proiecte care vizează promovarea drepturilor omului și integrarea dimensiunii de gen. De asemenea, a fost implicată în elaborarea câtorva rapoarte analitice.

 

CV Cojocaru Cristina.docx