Mai puțin e mai bine. Patru propuneri pentru reforma finanțării partidelor și campaniilor electorale din perspectiva tinerilor și a egalității de gen.

Mai puțin e mai bine. Patru propuneri pentru reforma finanțării partidelor și campaniilor electorale din perspectiva tinerilor și a egalității de gen.

Modul în care sunt finanțate partidele politice și campaniile electorale influențează direct modul în care femeile și tinerii se implică în procesul politic. Unul din factorii, deseori invocați în explicarea sub-reprezentării femeilor în politică, este discrepanța între femei și bărbați în ceea ce priveşte independența economică. Este bine știut faptul că pe piața muncii remunerarea medie a bărbaților este mai înaltă. Femeile beneficiază de pensii mai mici. Fenomenul dependenței economice în familie, tradițional, are față feminină. În situația în care costul financiar al vieții politice este în creștere, capacitatea financiară a candidaților devine un element esențial de a accede la funcții de putere. Deoarece tinerii și femeile din politica moldovenească sunt mai puțini “avuți” comparativ cu bărbații din politică, acest lucru constituie o barieră semnificativă în asigurarea reprezentării echitabile a tinerilor și femeilor în procesul decizional.

În anul 2015, Parlamentul a aprobat modificări semnificative a cadrului de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale. Acestea, în special, se refereau la cele mai semnificative îngrijorări ale cetățenilor (vezi figura de mai jos) și anume la: (i) introducerea finanțării partidelor politice din fondurile publice, cu scopul de a reduce finanțarea partidelor de la surse exclusiv private, (ii) reducerea plafoanelor pentru donațiile persoanelor juridice și fizice cu scopul de a determina partidele și concurenții electorali să-și extindă bazinul donatorilor, (iii) introducerea mai multor cerințe cu referire la transparența donațiilor și cheltuielilor.

Această analiză constată că reforma cadrului de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale nu și-a atins scopul. Din cele trei obiective majore ale reformei finanțării partidelor politice un oarecare nivel de progres a fost înregistrat la capitolul transparența veniturilor și cheltuielilor partidelor politice. Plafonarea donațiilor nu a redus din costul campaniilor și a partidelor, iar introducerea finanțării partidelor din bugetul de stat nu a redus finanțarea din surse private a partidelor politice.

Propunerile pentru reforma finanțării partidelor și campaniilor electorale din perspectiva tinerilor și a egalității de gen sunt reflectate în documentul anexat.

 

9435_reformafinantelorpolicypaper

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns