Mai mulţi candidaţi la funcţia de Primar se angajează să promoveze buna guvernare

Mai mulţi candidaţi la funcţia de Primar se angajează să promoveze buna guvernare

Organizaţiile neguvernamentale implicate în Laboratorul de watchdog comunitar, realizat de Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”, prin Programul de Granturi pentru Susţinerea Iniţiativelor Democratice al Ambasadei SUA în Moldova, au început realizarea activităţilor în vederea promovării  Angajamentului pentru transparenţă şi participare în rândul candidaţilor pentru funcţiile elective în cadrul Alegerilor Locale 2011. Reamintim, că documentul respectiv presupune obligativitatea candidaţilor electorali de a implementa, în cazul în care aceştia vor fi aleşi, un şir de măsuri specifice menite să sporească nivelul de transparenţă, bună guvernare şi participare al cetăţenilor.
Astfel, reprezentantele Asociaţiei Părinţilor şi Pedagogilor (APP) din comuna Dobruşa, raionul Şoldăneşti, au organizat întâlniri individuale cu patru candidaţi la funcţia de primar al localităţii: Grosu Victor, candidat independent; Odobescu Valentin, reprezentant al PLDM; Tatarenco Dumitru, candidat din partea PD şi Căpăţână Ana – PCRM. Discuţiile au avut loc în zilele de 9, 10, 11, 16 mai 2011, în localul gimnaziului „A. Grosu” s. Dobruşa, cu participarea membrilor APP. Invitaţii au luat cunoştinţă cu prevederile Legii Nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţii publice, ale Legii Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional şi cu Angajamentul pentru transparenţă şi participare. Candidaţii au susţinut această iniţiativă, confirmându-şi acordul prin semnarea Angajamentului şi asumarea responsabilităţilor şi a obligaţiunilor prevăzute în documentul respectiv. Adiţional, aceştia se vor întruni în cadrul  unei mese rotunde „Procesul de transparenţă şi participare asigură Buna Guvernare” care va fi organizată săptămâna curentă.
La 9 mai, A.O. „Armonie” din satul Oxentea, raionul Dubăsari a organizat discuţii cu fiecare din cei şase candidaţi la funcţia de primar din localitate, propunându-le Angajamentul pentru studiere şi oferindu-le timp pentru a decide dacă îl semnează sau nu. La 27 mai curent va fi organizată masa rotundă „Procesul de transparență şi participare asigură Buna Guvernare”, cu invitaţia candidaţilor şi candidatelor din partea partidelor PLDM, PDM, PL, PCRM, a candidaţilor independenţi etc. În agenda evenimentului sunt propuse spre discuţie aspecte legate de încurajarea participării cetăţenilor, asigurarea bunei guvernări şi a transparenţei la nivel local.
În satul Olişcani, raionul Şoldăneşti, la 14 mai 2011, a avut loc întâlnirea cu candidaţii la funcţia de primar şi consilieri locali, organizată de Asociaţiei Părinţilor şi Pedagogilor (APP). În cadrul acestui eveniment, d-na Volimbovschi, preşedinta APP Olişcani, a prezentatconţinutul  Angajamentului pentru transparenţă şi participare, axându-se peimportanţa realizării prevederilor lui. La 18 mai 2011, APP a organizat dezbateri în cadrul mesei rotunde ,,Parteneriat  pentru o Bună Guvernare”. În urma analizei prevederilor Angajamentului, s-a constatat că prezentul document este bine structurat, corespunde normelor legale şi este binevenit  într-o societate democratică. A fost  menţionat şi faptul că e pentru prima dată în istoria comunităţii  locale, când se înaintează candidaţilor un asemenea angajament, propus spre realizare de către aleşii locali. Astfel, Angajamentul pentru transparenţă şi participare a fost acceptat în unanimitate spre semnare de către candidaţii la funcţia de primar, concomitent stabilindu-se şi relaţii de colaborare între părţi. A fost înaintată propunerea ca prezenta iniţiativă să fie preluată şi la  alegerile ulterioare. În final, participanţii la eveniment au decis ca semnarea Angajamentului să se facă public de către candidaţii la funcţiile eligibile în Alegerile Locale 2011,  în cadrul întâlnirii comune cu alegătorii, care va avea loc în satul Olişcani la 29 mai curent.
În zilele de 11, 12, 13 mai 2011, membrii A.O. „Always Together” din comuna Bobeica, raionul Hânceşti, au desfăşurat întâlniri individuale de promovare a documentului sus-menţionat cu candidaţii la funcţia de primar de Bobeica, membri ai PLDM (Lozinschi Constantin), PDM (Musteata Lilian) şi PL (Hâncu Vasile), care s-au arătat interesaţi de prevederile Angajamentului, exprimându-şi disponibilitatea şi acordul de a-l semna. Ulterior, în cadrul Zilei Transparentei organizate la 22 mai curent, în incinta Liceului Bobeica, care a întrunit, cetăţeni şi reprezentanţi ai Senatului Tinerilor din localitate, cei trei candidaţii la funcţiile eligibile şi-au asumat responsabilitatea de a implementa, în cazul în care vor fi aleşi, măsuri specifice în vederea sporirii nivelului de transparenţă şi participare al cetăţenilor. Pe data de 18 mai a.c. membrii Asociaţiei Părinţilor şi Pedagogilor „Viitorul” de la gimnaziul Chipeşca, raionul Şoldăneşti,  au organizat o conferinţă cu candidaţii la primar şi consilieri cu genericul: „Transparenţa în activitate – garant al Bunei Guvernări”. În cadrul conferinţei au fost prezenţi: din partea PLDM – Muştuc Nadejda, candidat la funcţia de primar şi Pleşca Nina candidat la funcţia de consilier local, din partea PCRM – dnul Apreutesei Iurii, candidat la funcţia de primar, din partea PD – dna Botezatu Elena, candidat la funcţia de primar şi dna Cepraga Lilia, candidat la funcţia de consilier local, din partea PL – dna Rucaviţin Valentina, candidat la funcţia de primar şi Crudu Aliona, Druţa Aliona, candidaţi la funcţia de consilieri locali. În cadrul acestei conferinţe invitaţii au fost şcolarizaţi cu actele normative importante – Legea privind accesul la informaţie şi Legea privind transparenţa în procesul decizional – care creează condiţii favorabile pentru informarea, consultarea şi participarea publicului în procesul de luare a deciziilor. Au fost puse în discuţie următoarele întrebări: În ce măsură sunt respectate prevederile acestor acte, orientate spre democratizarea societăţii? Care este atitudinea autorităţilor faţă de cererile de acces la informaţie? Cum sunt percepute de reprezentanţii APL şi ai societăţii civile, diverse aspecte ale accesului la informaţie şi ale transparenţei în procesul decizional? Foarte activ s-au încadrat în discuţie participanţii conferinţei referitor la întrebarea „Cadranele Bunei Guvernări”, propunând soluţii concrete în vederea unei conlucrări active a APL cu societatea. Pe agenda evenimentului a mai figurat şi întrebarea „Cu privire la utilizarea diverselor modalităţi eficiente de încurajare a cetăţenilor pentru participarea în scrutinele electorale”. Au fost propuse soluţii foarte interesante şi originale.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *