Licitatie Deschisa privind procurarea echipamentului în cadrul Programului de Accelerare a Participării Femeilor “CIVITA”

Licitatie Deschisa privind procurarea echipamentului în cadrul Programului de Accelerare a Participării Femeilor “CIVITA”

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă licitație deschisă pentru selectarea unei/unor companii care să asigurare echipamentul în cadrul proiectului “CIVITA” – un program unic în Republica Moldova de accelerare a participării femeilor. Acesta este parte componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din localitățile rurale”, care este implementat cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM) şi Guvernul Suediei.

Descrierea proiectului:   CIVITA”îşi propune să consolideze buna guvernare şi egalitatea de gen la nivel local, prin abilitarea femeilor din zonele rurale de a avea un rol activ în procesul de luare a deciziilor şi de dezvoltare a comunităţilor lor. Pe termen lung, proiectul îşi propune să contribuie, de asemenea, la reducerea sărăciei în comunităţile selectate drept urmare a unei guvernări mai bune, mai orientate spre nevoile oamenilor  şi a sporirii participării femeilor.

Obiectivul concursului:Asigurarea echipamentului pentru proiectele implementate în cadrul Programului de Burse.

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIUurmătoarele:

·         Profilul companiei (maximum 1 pagină);

·         Copia certificatului de înregistrare;

·         Copia  Certificatului/certificatelor ce confirmă proveniența echipamentului;

·         Lista Clienților (Obligatoriu) şi Referinţe(Opțional) din partea acestora;

·       Oferta financiară (în Lei) – cu specificarea modalităţii şi prețului de livrare. Menționăm că adresa la care va fi livrate bunurile este str.Armenească 13, Chişinău.

Cerințe minime de calificare:

Experiență de cel puțin 1 an în domeniul serviciilor solicitate.

Criterii de Evaluare

1.       Corespunderea caracteristicilor înaintate pentru echipament cu cele prezentate

2.       Oferta financiară

Ofertele pot fi trimise în forma electronică sau în formă fizică la adresele:

e-mailcpd@progen.mdviorica.doros@progen.md

Adresa poştală:Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

str.Armenească,13,

MD-2012, Chişinău,

Republica Moldova

Ofertele sigilate în plic vor cuprinde:

De la:Numele ofertantului, data,semnătura directorului,amprenta ştampilei, rechizitele bancareşi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail);

Denumirea concursului:Concurs de selectare a unei companiicaresă asigurare lotul de echipament în cadrul proiectului “CIVITA”;

Denumirea programului:Programul de Accelerare a Participării Femeilor „CIVITA”

*N.B.Termenul de valabilitate a ofertelor este 30 zile.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 3 Iunie, ora 10:00.

Deschiderea Ofertelorva avea loc la data de 3 Iunie ora 10:30.

Pentru informații suplimentare: Viorica Doroş tel. 022 23 70 89,e-mail viorica.doros@progen.md.

Accesati Termenii de Referinta pentru a afla mai multe detalii.

7503_termeni_de_referinta_echipament

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *