Lansarea concursului de selecţie a unui/ei consultant/e (supervizor/supervizoare), în cadrul Programului Naţional de Mentorat pentru Femei Consiliere „INSPIR-O!”

Lansarea concursului de selecţie a unui/ei consultant/e (supervizor/supervizoare), în cadrul Programului Naţional de Mentorat pentru Femei Consiliere „INSPIR-O!”

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea unei persoane în calitate de consultant/ă, supervizor/oare pentru a ghida, monitoriza şi evalua implementarea proiectelor comunitare de către beneficiarele Programului Naţional de Mentorat pentru Femei Consiliere „INSPIR-O”. Programul de mentorat, parte componentă a Programului ONU „Femeile în politică”, este implementat de Entitatea Naţiunilor Unite pentru Femei (UN Women), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), și Fundaţia Est-Europeană în parteneriat cu CPD, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei.

Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea unei persoane în calitate de consultant/ă, supervizor/oare pentru a ghida, monitoriza şi evalua implementarea proiectelor comunitare de către beneficiarele Programului Naţional de Mentorat pentru Femei Consiliere „INSPIR-O”. Programul de mentorat, parte componentă a Programului ONU „Femeile în politică”, este implementat de Entitatea Naţiunilor Unite pentru Femei (UN Women), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), și Fundaţia Est-Europeană în parteneriat cu CPD, cu susţinerea financiară a Guvernului Suediei.

Descrierea proiectului:

Programul de Mentoratpentru Femei Consiliere, are scopul de a sprijini şi capacita femeile alese pentru prima oară în calitate de consiliere locale în sate şi oraşe mici şi consiliere raionale şi orăşeneşti în scrutinul general local din 14 iunie 2015, în vederea implicării lor cât mai active şi eficiente în asigurarea bunei guvernări la nivel local şi promovarea egalităţii de gen şi a şanselor egale în toate activităţile comunitare. Astfel, 27 de femei, consiliere locale, alese la primul mandat, participă, pe perioada unui an, într-un program de mentorat, prin intermediul căruia sunt încurajate să susţinută reformarea şi îmbunătăţirea activităţii consiliilor locale, să sporească transparenţa acestora şi să încurajeze participarea cetăţenilor în procesele de luare a deciziilor.

Fiecare participată a elaborat propriul plan de reformă, pe care încearcă să-l implementeze pe parcursul programului, fiind susţinute prin intermediul sesiunilor de instruire, consilierea din partea unei mentore, programul de granturi mici.

Obiectivul concursului:

Obiectivul este selectarea unui/ei consultant/e (supervizor/zoare), care va ghida şi monitoriza 13 beneficiare de granturi mici, de la prima fază de implementare a proiectului până la faza  de raportare financiară şi narativă, va evalua progresele înregistrate de fiecăre participantă în procesul de implementare a unei priorităţi comunitare, a acţiunilor specifice de promovare a egalităţii de gen şi de asigurare a bunei guvernări la nivel local.

Mai multe multe detalii a se vedea la următorul link: http://progen.md/achizitii

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *