Istoria de succes a echipei ,,Inovatorii”

Istoria de succes a echipei ,,Inovatorii”

Denumirea echipei comunitare Coșcalia ,,Inovatorii” se potrivește de minune schimbării ce s-a produs în localitate în urma implementării proiectului comunitar ,,Activism civic prin implicare şi capacitare”, realizat în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă.

Ideea proiectului a rezultat din comunicarea cu cetățenii, care la întrebarea ce cunosc despre activitatea primăriei răspundeau în mod diferit, dar cu același sens: ”doar ei știu ce fac”, referindu-se  atât la funcționarii publici, cât și la consilieri.

La întrebarea dacă doresc să se implice în acțiunile organizate în sat, majoritatea menţionau: – ar fi bine să participăm, dar cum?

Răspunsurile locuitorilor au constituit un indicator real al nivelului de informare a cetățenilor și de conștientizare a rolului lor în dezvoltarea localității.

În acest context, echipa a considerat necesară crearea unui serviciu informațional, care să ofere cetățeanului șansa de a cunoaște informația, de care are nevoie, de a  participa la instruirile oferite de specialiștii din diverse domenii și, ca rezultat, să-și asume angajamentul pentru unele acțiuni prin participare comunitară.

La primul atelier de instruire, membrii echipei au invitat locuitorii de la  care au avut date de contact. În alt caz, lidera echipei comunitare, Tatiana Garuța a recurs la invitarea tuturor persoanelor cu care se întâlnea în drum spre serviciu, grădiniță și alte locuri publice: le vorbea despre proiect, conţinutul instruirii şi povestea atât de inspirat, încât a fost asigurată prezența cu mult peste limita numărului planificat. Iar activitățile ulterioare s-au desfășurat deja în sala mare a Centrului Cultural Comunitar pentru a oferi accesul numărului mare de doritori.

În aşa mod au fost motivaţi cetăţenii pentru a accepta  Serviciul ”Inform Coșcalia”, devenit atractiv pentru aceștia din momentul creării. Doar în primele trei luni de activitate peste 200 de locuitori au beneficiat de serviciul nou creat, aceasta în perioada restricțiilor, impuse de pandemie.

Periodic, membrii echipei comunitare evaluează activitatea serviciului prin consultarea beneficiarilor, care au menționat, că au învățat despre importanța implicării în procesul decizional, au cunoscut în detalii problemele comunității și și-au organizat eficient timpul liber.

Impactul instruirii și informării cetățenilor constă, în primul rând, în schimbarea de atitudini şi comportamente.

Un exemplu elocvent este inițiativa locuitorilor de a amenaja terenuri de joacă în sectoarele periferice ale localității, realizată din sursele cetățenilor completate cu cele din bugetul local.

La inițiativa localnicilor a fost lichidată şi o gunoiște neautorizată. După evacuarea deșeurilor, locuitorii s-au mobilizat și au plantat arbori pentru prevenirea alunecărilor de teren. Asemenea inițiative, la care participă un număr impunător de cetățeni, sunt ceva nou pentru localitate.

Consiliul local a apreciat importanța activităților realizate cu cetățenii în cadrul proiectului și impactul lor în mobilizarea acestora, în sporirea spiritului de inițiativă şi participare, oferind un model autentic de cooperare APL – comunitate. Drept confirmare, serviciului i s-a conferit statut de instituție publică. Pentru anul 2021 autoritatea publică și-a asumat angajamentul de finanțare a activităților planificate.

Cu participarea specialiștilor din diverse domenii, echipa a elaborat un ghid al cetățeanului,  pe care  locuitorii  l-au apreciat în felul următor:

– oferă informații utile;

– accesibil;

– disponibil pentru toate categoriile de locuitori;

– pe înțelesul tuturor.

Materialele oferite de către specialiști pentru informarea cetățenilor sunt atât de multe, atât de diferite şi atât de necesare, încât membrii echipei au organizat un spațiu informativ în casa de cultură, accesibil pentru toate categoriile de cetățeni.

Serviciul ”Inform Coșcalia” este o istorie de succes înregistrată de echipa comunitară, care pentru anul 2021 planifică activități suplimentare specifice timpului, de digitalizare a activității instituțiilor publice și a  serviciilor desconcentrate.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns