Invitație de participare la licitație deschisă privind selectarea unei companii/organizații care va efectua un sondaj național de opinie

Invitație de participare la licitație deschisă privind selectarea unei companii/organizații care va efectua un sondaj național de opinie

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE DESCHISĂ PRIVIND SELECTAREA UNEI COMPANII/ORGANIZAȚII CARE VA EFECTUA UN SONDAJ NAȚIONAL DE OPINIE CE VA IDENTIFICA PERCEPȚIA ANGAJAȚILOR CU PRIVIRE LA EFECTELE PANDEMIEI CAUZATE DE VIRUSUL COVID-19 ASUPRA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Concursul de licitație este lansat în contextul implementării proiectului „Inițiativa civică pentru promovarea în perioada pandemică a drepturilor persoanelor angajate”, ce are drept scop prevenirea încălcării drepturilor persoanelor angajate în perioada pandemiei, care este implementat de către Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, finanțat de Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros Moldova.

Obiectivul proiectului: Dinamizarea pledoariei în perioada pandemică pentru drepturile persoanelor angajate în Moldova.

Dosarul de aplicare urmează să fie prezentat în limba română, în format electronic și va conține Oferta Tehnică și Oferta Financiară.

Ofertele în mod obligatoriu vor fi datate, semnate și ștampilate. În caz contrar, acestea nu vor fi considerate valabile. Oferta financiară va fi scanată și anexată la dosarul de aplicare.

Mai multe detalii despre sarcinile de bază și cerințele specifice față de ofertanți sunt indicate în Termenii de Referință. Criteriile de evaluare a ofertelor tehnice și a celor financiare, sunt indicate în Instrucțiunea pentru aplicare.

Oferta tehnică și financiară va fi transmisă în baza formularelor.

Oferta tehnică și financiară vor fi expediate în 2 e-mailuri separate. Persoanele interesate vor transmite oferta tehnică la adresa al.ermolenco@gmail.com, iar oferta financiară la adresa mvarmari@soros.md până la data de 1 februarie 2021, orele 23:59 cu indicarea în titlul mesajului “Ofertă tehnică licitație deschisă- Companie sociologică” și respectiv “Ofertă financiară licitație deschisă – Companie sociologică”.

Clarificări la cerințele prezentei licitații deschise pot fi obținute prin mesaje electronice adresate către Alexandra Ermolenco, asistentă de proiect, la adresa al.ermolenco@gmail.com, sau către Rodica Ivașcu, directoare de proiect, la adresa rodica.ivascu@gmail.com .

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *