Indexul integrării dimensiunii de gen în politicile publice 2014

Centru Parteneriat pentru Dezvoltare și-a propus să evalueze din perspetiva de gen politicile publice cele mai relevante elaborate sau intrate în vigoare în perioada 2013-2014. Această notă analitică este a doua ediție a Indexului Integrării dimensiunii de Gen în Politicile Publice, primafiind finalizată în 2013. Pentru a facilita comparații, a fost utilizată aceeași metodologie ca și-n Indexul precedent. Pe de altă parte, a fost introdus un capitol nou în această ediție și anume, ”Relevanța de Gen a politicilor evaluate”: acest capitol vine să demonstreze relevanța politicilor analizate pentru egalitatea de gen, utilizând probe statistice, rapoarte și surse academice.  

   În ceea ce privește rezultatele analizei, scorul unic pentru politicile evaluate este de 0.93, reprezintând o îmbunătățire foarte modestă față de politicile analizate în 2013 (0.79). Vă amintim că punctajul maxim este de 4 puncte, deci progresele sunt chiar mici. Creşterea se datorează în mare parte capitolului ”Definirea și analiza problemei.” Doar această etapă a depășit nivelul intermediar (1.0) de integrare a dimensiunii de gen, acumulând 1.21puncte și astfel, înregistrând un progres în comparație cu Indexul precedent (0.8). Celelalte două etape ale elaborării politicilor publice au rămas la nivelul ”puțin peste incipient”. Capitolul ”Cadrul de Rezultate” a acumulat practic același punctaj ca și-n Indexul precedent, chiar înregistrând un mic regres (0.83în 2014, în comparație cu 0.85în 2013). Iar în ceea ce privește etapa ”Cadrul de Implementare”, aici s-a înregistrat un mic progres – 0.8puncte – în comparație cu Indexul precedent (0.72). În concluzie, putem afirma că politicile naționale elaborate în perioada 2013-2014 au devenit mai sensibile la dimensiunea de gen în ceea ce privește analiza domeniului reglementat și definirea problemelor din acel domeniu, dar au rămas la fel de surde ca și-n perioada precedentă, la nevoile specifice ale femeilor7374_analiza_politici_2014
și bărbaților în ceea ce privește elaborarea cadrului de rezultate și a cadrului de implementare.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *