Indexul integrării dimensiunii de gen în politicile publice 2013-2016

Integrarea dimensiunii de gen se referă la o metodologie de aplicare a aspectelor de gen la nivel de strategii, politici, programe, proiecte. Aceasta presupune faptul că trebuie să se realizeze continuu o analiză a efectelor acestor strategii, politici şi programe asupra femeilor și bărbaților, înainte de luarea oricăror decizii. Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice implică evaluarea sistematică a nevoilor și priorităților femeilor și bărbaților şi abordarea inegalităţilor existente în documentele de politici, astfel încât rezultatele să aibă un impact pozitiv asupra situaţiei lor.

Integrarea dimensiunii de gen se referă la o metodologie de aplicare a aspectelor de gen la nivel de strategii, politici, programe, proiecte. Aceasta presupune faptul că trebuie să se realizeze continuu o analiză a efectelor acestor strategii, politici şi programe asupra femeilor și bărbaților, înainte de luarea oricăror decizii. Integrarea dimensiunii de gen în politicile publice implică evaluarea sistematică a nevoilor și priorităților femeilor și bărbaților şi abordarea inegalităţilor existente în documentele de politici, astfel încât rezultatele să aibă un impact pozitiv asupra situaţiei lor.

În Republica Moldova încă se menţine un nivel scăzut al egalităţii ȋntre femei şi bărbaţi. Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” (CPD) a elaborat Indexul egalităţii de gen 2016[1], care are drept scop măsurarea nivelului egalităţii de gen şi a progreselor anuale pe 6 domenii cheie: (i) Piaţa Muncii, (ii) Politică, (iii) Educaţie, (iv) Accesul la Resurse, (v) Percepţii şi Stereotipuri, (vi) Sănătate.  Această analiză arată că ȋn comparaţie cu anii 2009 şi 2015 valoarea indexului egalităţii de gen s-a ȋmbunătăţit, totuşi această creştere este nesemnificativă (de la 57 la 58 puncte din 100 maxim posibile).

Nivelul egalității de gen nu s-a îmbunătățit semnificativ în patru domenii. O creştere modestă de un punct se atestă ȋn domeniile Piaţa muncii (de la 62 la 63 puncte) şi Accesul la resurse (de la 75 la 76 puncte). Pe când ariile ce vizează educaţia şi politica au ȋnregistrat acelaşi nivel de inegalitate ca şi ȋn anul precedent. Aceste rezultate ne sugerează necesitatea stabilirii dimensiunii de gen drept una dintre direcțiile prioritare ale politicilor sociale.

Deşi avem cadru legislativ menit să asigure egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în sfera politică, economică, socială, culturală etc., există încă lacune la acest capitol. În pofida angajamentelor politice de realizare a egalității de șanse, nu există întotdeauna conștientizarea faptului că politicile publice au relevanță mai mică sau mai mare de gen. Astfel, CPD și-a propus să aducă în atenția publică acest subiect și să realizeze periodic o analiză a integrării dimensiunii de gen în cele mai relevante strategii de dezvoltare și politici publice. Primul index a fost realizat în 2013 și poate fi găsit aici. Al doilea index a fost realizat în 2014 și a cuprins o analiză detaliată a 9 politici publice. Prezentul document este a treia ediție a Indexului Integrării Dimensiunii de Gen în Politicile Publice și efectuează o analiză a 13 strategii de dezvoltare și politici publice adoptate pe parcursul anilor 2015-2016 în Republica Moldova pentru următorii ani.

3229_index__dimensiunea_de_gen_in_politici_2013-2016

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *