INDEXUL EGALITĂȚII DE GEN 2020: Care este nivelul de egalitate dintre femei și bărbați în Moldova?

INDEXUL EGALITĂȚII DE GEN 2020: Care este nivelul de egalitate dintre femei și bărbați în Moldova?


Anual, de 8 martie, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) lansează Indexul Egalității de Gen, pentru a analiza și înțelege care sunt progresele și regresele înregistrate în asigurarea oportunităților egale pentru femeile și bărbații din Republica Moldova.

Indexul Egalității de Gen măsoară nivelul egalității de gen pe 6 domenii cheie. Indexul Egalității de Gen, este calculat în baza a 31 de indicatori de impact, grupați în șase categorii relevante, cum ar fi: (i) Piața Muncii, (ii) Politică, (iii) Educație, (iv) Accesul la Resurse, (v) Percepții şi Stereotipuri, (vi) Sănătate. Pentru fiecare domeniu a fost calculat un sub index care poate varia de la 0 – indicând o inegalitate totală între femei și bărbați și 100 – indicând o egalitate de gen perfectă. Astfel, cu cât indicele calculat este mai aproape de 100, cu atât nivelul egalității de gen pe acel domeniu este mai înalt.

Indexul Egalității de Gen măsoară inegalitatea în ambele direcții. De cele mai multe ori conceptul egalității de gen este confundat cu demersul de a promova în exclusivitate drepturile femeilor. Datele Indexului Egalității de Gen arată că, de fapt, și bărbații sunt afectați direct de inegalitatea de gen în special pe domeniile sănătății și educației.

Valorile Indexului Egalității de Gen înregistrează creșteri ușoare, dar stabile. Astfel, pentru anul 2020, nivelul mediu al egalității dintre femei și bărbați, pentru ariile strategice evaluate, a înregistrat 60 de puncte, ceea ce e cu un punct mai mult comparativ cu anul precedent.

În mare parte, Indexul a sporit pe seama reformelor aduse în domeniul politic. Astfel, domeniul dat a înregistrat cea mai mare creștere – de 7 puncte. Putem menționa aici că respectiva sporire pronunțată, comparativ cu alte domenii, a fost determinată de eforturile considerabile de advocacy din partea actorilor sociali, care s-au soldat cu reglementarea prevederilor de plasament pe listele de candidați. În acest context, rezultatele alegerilor locale, și anume creșterea considerabilă a ponderii femeilor candidate pentru a fi consiliere locale – de la 34,9% la 45,8%, dar și a celor ce au decis să fie primare – de la 22,5% la 27,1%, a contribuit la o mai bună reprezentare a genurilor în funcțiile decizionale. În pofida acestor rezultate bune, nu trebuie de neglijat faptul că, per ansamblu, domeniul politic încă înregistrează valori sub nivelul mediu al Indexului – doar 47 de puncte din 100 stabilite.

Totodată, reducerea nivelului de stereotipizare cu referire la rolurile de gen în societate a determinat pozitiv rezultatul final al Indexului. Datele sondajului de opinie desfășurat în 2020, au relevat faptul că mai multe persoane sunt pozitiv orientate spre a fi asigurate oportunități egale femeilor și bărbaților. Astfel, s-a diminuat cu până la 10 puncte procentuale (pp) ponderea celor care consideră că destinul femeii este familia și gospodăria (de la 59,7% la 51,3%) și a celor ce cred căeste de datoria bărbatului de a aduce bani în casă (de la 73,1% la 61,4%).

Ne atrage atenția și faptul că jumătate din domeniile componente ale Indexului, au înregistrat scăderi ale valorilor medii. Aici ne referim la domeniile Educația (cu 1 punct), Accesul la Resurse (cu 1 punct) și Sănătatea (cu 2 puncte). La fel, menționăm că aria Piața Muncii a rămas la un scor neschimbat de 63 de puncte.

Inegalitățile din sănătate și educație afectează preponderent bărbații, iar cele din piața muncii, politica și accesul la resurse – femeile. Și în acest an,datele analizate arată clar faptul că decalajele de gen se răsfrâng direct atât asupra femeilor, cât și asupra bărbaților. Nu trebuie de omis faptul că, femeile au de făcut față la acestea într-o proporție mult mai mare, în special dacă se atrage atenția la ariile unde femeile sunt cel mai des defavorizate – piața muncii (ce le afectează independența financiară) și politica.

În cazul menținerii tendinței actuale, atunci, în Moldova, egalitatea de gen va fi înregistrată circa peste 200 de ani. Ținându-se cont de valorile disponibile ale Indexului Egalității de Gen pentru ultimii 10 ani și a variației acestora, CPD a calculat, cu aproximație, în cât timp femeile din Moldova se vor bucura de aceleași oportunități ca și bărbații. Astfel, rezultatele arată că Indexul Egalității de Gen va înregistra valori mai mari de 95 de puncte cel puțin în anul 2219.

Constatările pentru fiecare arie cheie a Indexului Egalității de Gen 2020 sunt reflectate în documentul atașat.

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns