Indexul Egalității de Gen 2019 în Moldova

Indexul Egalității de Gen măsoară nivelul egalității între femei și bărbați pe 6 domenii cheie. Indexul este calculat în baza a 31 de indicatori de impact, grupați în șase categorii relevante: (i) Piața Muncii, (ii) Politică, (iii) Educație, (iv) Accesul la Resurse, (v) Percepții şi Stereotipuri, (vi) Sănătate. Pentru fiecare domeniu a fost calculat un sub index care poate varia de la 0 – indicând o inegalitate totală între femei și bărbați și 100 – indicând o egalitate de gen perfectă. Astfel, cu cât indicele calculat este mai aproape de 100, cu atât nivelul egalității de gen pe acel domeniu este mai înalt.

Indexul Egalității de Gen măsoară inegalitatea în ambele direcții. De cele mai multe ori conceptul egalității de gen este confundat cu demersul de a promova în exclusivitate drepturile femeilor. Datele Indexului egalității de gen va arăta că, de fapt, și bărbații sunt afectați direct de inegalitatea de gen în special pe domeniile sănătății și educației.

O îmbunătățire ușoară a Indexului se atestă în 2019 comparativ cu anul precedent. Analiza valorilor indicelui pentru anii anteriori constată faptul că, în 2019, Moldova a obținut cel mai mare nivel al egalității de șanse dintre femei și bărbați. În pofida acestor rezultate, nu trebuie de neglijat că la 10 ani distanță, indicele a crescut doar cu 3 puncte – de la 57 de puncte în 2009, la 60 – în 2019, femeile continuând să se confrunte cu inegalități semnificative în domeniile sociale, economice și politice.

Indexul Egalității de Gen a crescut pe seama percepțiilor, dar nu pe seama reformelor.O situație similară fiind caracteristică și pentru 2017. Astfel, sporirea cu 7 puncte a valorii sub indexului respectiv – ceea ce reflectă și cea mai mare creștere comparativ cu alte arii analizate – a determinat majorarea Indexului cu 2 nivele. Datele sondajului de opinie, realizat de CPD în 2018, arată că în ultimul an s-a înregistrat o îmbunătățire vizibilă a percepțiilor față de implicarea femeilor în procesul decizional – ponderea celor ce consideră că femeile nu au ce căuta în politică a scăzut de la 29% în 2017 la 19,5% în 2019. Aceeași tendință se atestă și în cazul rolurilor tradiționale ale femeilor și bărbaților. Cu toate acestea, stereotipurile de gen încă mai persistă în societate.

Domeniul politic a înregistrat o sporire a valorii indicelui – de la 36 la 40 de puncte. Creșterea respectivă se explică prinrezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare din februarie 2019. Acestea arată o îmbunătățire ușoară a situației femeilor în procesul electoral. Comparativ cu 2014, în scrutinul electoral din 2019 a sporit atât ponderea femeilor candidate (de la 30,5% la 36%), cât și numărul femeilor alese cu mandat de deputată (de la 21 la 26 locuri). În pofida acestora,nu trebuie de neglijat faptul că sistemul electoral de tip mixt, a subminat esențial reprezentarea mult mai bună a femeilor în Parlament, iar politica rămâne aria cu cea mai mare inegalitate de gen. Sistemul proporțional avea să aducă33 de femei în Parlament.

Nivelul egalității pentru ariile care le-ar asigura independența financiară femeilor a scăzut cu 1 punct.Ne referim la domeniile piața muncii și accesul la resurse. Comparativ cu anul precedent, a crescut discrepanța de gen în rândul persoanelor angajate, pe seama ponderii mai mici a femeilor încadrate în piața muncii. Procentul angajatelor s-a diminuat de la 39% în 2017 la 38,1% în 2018. Totodată, în pofida faptului că inegalitățile de gen în venituri, în valoare procentuală s-au diminuat în 2017 (de la 14,5% la 13,5%), totuși în domeniile unde femeile au salarii mai mici decât bărbații, în valoare monetară, discrepanța de gen în salarii a sporit, constituind 12 133 MDL (în 2016 aceasta a fost de 11 470 MDL).

Documentul integral a se vedea atașat.1421_indexul_egalitatii_de_gen_2019_final

Partajează acestă postare

Lasă un răspuns